Gençlerarası Değişim Programı

Tarihçe

Gençlerarası Değişim Programı (GAD), Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği tarafından 1961 yılında resmi program olarak kabul edilmiştir.

Türkiye bu programa resmen 1983 yılında dahil olmuş olup, ilk GAD kampı ve Aile Yanı Misafir Genç Programı 118-T Yönetim Çevresi tarafından İstanbul'da yapılmıştır.

50 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen kamplardan şu ana kadar 120,000’den fazla genç yararlanmıştır. Bu muhteşem kültür alışverişinin de yardımıyla, ‘daha yaşanabilir bir dünya’ hedefine adım adım ulaşılmaktadır.

Amaç

Bu program doğrultusunda karşılıklı olarak düzenlenen gençlik kampları ile Türk ve dünya gençlerinin birbirlerini tanımaları ve dostluklar kurmaları sağlanmaktadır.

Leo’lar ve Lion’lar yurdumuza gelen dünya gençlerini hiçbir karşılık beklemeden kamplarda ve evlerinde misafir ederken uzmanlar tarafından oluşturulmuş olan Türkiye’yi tanıtım seminerleri sonucu, yurdumuza gelen her genç kamp sonunda ülkelerine birer “Türk dostu“ olarak dönmektedir.

Aynı şekilde yurt dışındaki kamplara gidecek olan gençlerimiz de bu seminerlerle eğitilip, birer ülke tanıtım elemanı olarak yetiştirilip, gereken bilgi ve dökümanlarla donatılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek şekilde gönderilmektedir.

Koordinasyon

Programın tüm Avrupa koordinasyonu her yıl Avrupa Lions Forumundan önce aynı şehirde yapılan toplantılarda detaylandırılmaktadır. Bu toplantılarda ülkelerarası kontenjan değişimi yapıldığı gibi, bir önceki değişimlerde yaşanan sıkıntılar ve iyileştirmeler de gündeme gelmektedir. Her yıl bu toplantılara Türkiye’yi temsilen görevliler  katılmaktadırlar. Bu programın tüm detaylarına http: //www.lionsclubs.org/GE/content/youth_yce  adresinden ulaşılabilir.

Türkiye koordinasyonu ise MD118 Çoğul Yönetim Çevresi görevlisi olan bir Ulusal Komisyon Başkanı tarafından yürütülmektedir. 

Program (2017 GAD BROŞÜRÜ)

Program 4 ile 6 hafta arasında sürer. Bu süre içerisinde 16 ile 22 yaş arasında olan katılımcı, yabancı ülkede kampa katılmanın yanısıra bir veya birden fazla aileye konuk olabilir. Kulüpler bu programa katılarak uluslararası bağlarını güçlendirirler. Kamplar genellikle iki haftalık bir dönemi kapsar. Bir ile dört haftalık aile yanı konaklama da genellikle kampa dahildir. Her yıl 45 ülkede ortalama olarak 130 kamp düzenlenir. Her yıl 3500 civarında genç bu kamplardan faydalanır.  

Yapılan etkinliklerin arasında; kültürel yerleri ve doğal ilgi alanlarını ziyaret, sportif faaliyetler ve kampa katılanların kendi ülkelerini temsil ettikleri sunumlar yapılır. Başvuru kaynakları:
2017 yılı Gençlerarası Değişim Broşürü indir
Uluslararası Lions web sitesi www.lionsclubs.org