lions Türkiye Lions Türkiye

Değerli Lions Ailem,

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, geçmişimizden aldığımız kuvvetle, yeni umutlar, yeni heyecanlarla yeni bir döneme başlıyoruz.

İnsana, yaşama, doğaya, Dünya’ya dair ne ihtiyaç varsa, Lions Ailemizle sivil toplum gönüllüleri olarak ihtiyaç duyulan her alanda, öncelikle Ülkemize bağlılıkla, iyiliğe inanç ve umutla, katkı koymaya ve çalışmaya birlik içinde devam edeceğiz.

Sürdürülebilirlik, Süreklilik, Yenilik, Yaratıcılık dönemimizin anahtar kelimeleri olsun ve bize rehber olsunlar diye diledik.  

2018-2019 Döneminde, “Çevre” çalışmaları başta olmak üzere Uluslararası Lions’un küresel hizmet alanlarında yenilikçi yaklaşımlarla hizmetlerde sürdürülebilirliğe önem vermeye devam edeceğiz.

Geçmişimizin kıymetini ve geleceğimize olan sorumluluklarımızı bilerek, takım olmaya ve işbirliği içinde çalışmaya değer vererek, şeffaflık, bütünlük, sevgi, saygı ve paylaşımla çalışmaya özen göstereceğiz.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğimiz 102. Yılında bir kadın Uluslararası Başkan’ın liderliğinde hizmet edecek.  Ve bu güzel fırsatın ışında, bizler de, Kulüplerimizle ve Lions Ailemizle dönem boyunca hizmetlerimizde ve çalışmalarımızda toplumsal fırsat eşiliği, kadın hakları ve çocuk hakları ile birlikte insan hakları, kadının toplumdaki ve  sivil toplum hayatındaki yeri konularına yapıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla önem vereceğiz.

Yaşam bize her gün katkı koyabilmek için eşsiz fırsatlar sunuyor. Bizler de, Lionlar ve Leolar, Lions Ailesi olarak, her fırsatta başta Ülkemiz için, insanlık için, Dünya için, iyiliği yaşatmaya çalışan kalpler olarak bilikte çalışmaya istekle devam edeceğiz.

“Bilgiyi, Sevgiyi, Saygıyı Hissederek Yaşayalım Yaşatalım,” diyerek,
“Tek Kalp” olarak ilerlemek arzusu ile,
Yürekten Lions sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Lion Zeynep Kocasinan
Genel Yönetmen
118-R Yönetim Çevresi