lions Türkiye Lions Türkiye

Haber Bilgileri

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin ilk “İHTİSAS VE ÖZEL İLGİ KULÜPLERİ ÇALIŞTAYI” 15 HAZİRAN 2019 Cumartesi Günü İzmir’de gerçekleşti.

EUROPE SPECIALITY CLUBS WORKSHOP / IZMIR / 15 JUNE 2019
SERVE WITH YOUR SPECIALITY !


Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin ilk “İHTİSAS VE ÖZEL İLGİ KULÜPLERİ ÇALIŞTAYI” 15 HAZİRAN 2019 Cumartesi Günü İzmir’de gerçekleşti.

MD 118 İHTİSAS VE ÖZEL İLGİ KULÜPLERİ ÜLKE KOORDİNATÖRLÜĞÜ tarafından uzun süreen  bir çalışma ve organizasyon ile gerçekleşen Çalıştay’a ULKB’de görevli Lion Jeanne Ewert (Specialty Clup Programme Specialist) bilgilendirmeler ve webinar sunumu yapmak üzere ülkemize geldi.Ayrıca söz konusu organisayona ULKB Speciality Clubs  Uluslararası  Koordinatörü PID Sanjay Khetan ‘da Nepal’den   internet üzerinden canlı olarak katıldı.

Konsey Başkanımız CC Nasuhi Öndersev’in Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonunda bulunduğu için katılamadığı çalıştaya mesajı ile katkıda bulundu. 

Specialty Kulüpler ile ilgili olarak sahada çalışan, SC Ülke Koordinatörleri, SC Koordinatörleri, SC Başkanları ve SC Kuruluş çalışmasında olan kulüplerin katıldığı çalıştayın öncelikli amacı; Lions’un bu yeni yöneliminin gerekliliği ve çalışma şeklinin irdelenmesiydi.

Bir proje oluşturarak bu çalıştayın düzenlenmesini sağlayan MD 118  İhtisas ve Özel İlgi Kulüpleri Ülke Koordinatörü IPDG Lion Hayri Tuna Yükselen;  Specialty Clup Programme Specialist Jeanne Ewert,  D 118 R Seçilmiş Genel Yönetmeni Sayın Lion Kemal Çenberci;  MD 117( Yunanistan ) Geçmiş Dönem Konsey Başkanı ve Specialty Club Ülke Koordinatörü Sayın Lion Spyridon Seremidis, D 132 (North Macedonia ) Genel Yönetmeni Sayın Lion Sonja Bojadzieva ile MD 118 İhtisas ve Özel İlgi Kulüpleri Yönetim Çevreleri Koordinatörleri / Sorumluları ve  İhtisas ve Özel İlgi Kulüp Başkanları ve Kulüp üyelerinin katıldığı çalıştay iki bölüm olarak gerçekleşti.

Eş zamanlı olarak Avrupa’daki Specialty Club Koordinatörleri, Başkan ve üyelerinin internet üzerinden webinar ile dâhil olduğu çalıştayın ilk bölümünde; 
Specialty Club’lerin kurulma amacı ve çalışma şekilleri; bu çalışmanın fiziki şeması, Dünya üzerinde çoğalmasının Lions’un geleceğine katkısı , webinar üzerinden gerçekleşen sunumla anlatıldı. Ve karşılıklı soru cevapla devam etti. 

İkinci bölümde ise ;
* Türkiye’de ve Avrupa’da açılan ve açılacak İhtisas ve Özel İlgi Kulüpleri ile ilgili yapılacak çalışmalara, katılanların soru ve fikirlerine yer verildi.

Çalıştay sonucu olarak; Ağustos 2017'de başlatılan Specialty Club Programının uzmanlık kulüpleri oluşturmak, insan gruplarının tutkularını, mesleklerini yaşadıkları topluma doğrudan yarar sağlayan hizmet projelerine dönüştürmelerine olanak sağlamak için ve Lions’un yeniyüzyılında nitelikli üye sayısını, katılım ve devamlılığını arttırmak için çok olumlu bir çalışma olduğu ortak paydasında buluşuldu.  

MD 118  İhtisas ve Özel Kulüpleri Ülke Koordinatörü IPDG Hayri Tuna Yükselen’in  önayak olduğu ve ilk uygulayıcısı olduğu ileride Kıtasal Alanlarda ayrı ayrı düzenlenecek olan çalıştayın ikincisi , Gelecek Dönem Uluslararası Başkanı DR. JUNG-YUL CHOI’nin isteği ile İzmir’deki çalıştaydan iki gün sonra 17 Haziran 2019’da Seul / Güney Kore’de gerçekleşti. 

Konu hakkında daha etraflı bilgi almak isteyenler ; 
aşağıdaki linklerden  : 

Çalıştayın görüntü ve de sunum videolarına :
https://www.facebook.com/europespecialtyclubsworkshopizmir/

ULKB ‘nin SPECIALITY CLUBS PROGRAMI  hakkındaki bilgilendirmelerine;
https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/specialty-clubs-program

ulaşabilirler.


HERKESE AÇIK
15-06-2019