lions Türkiye Lions Türkiye

Çok Değerli Lion’lar, Sevgili Leo’lar

Yeni bir Yüzyıla Başlarken,

Yıl 2018 Dünyada Lions’un  yüz yılını tamamlayıp yeni bir asıra başladığı yıl. Onurlu bir geçmişin, geleceğe ümitle bakacağı yıllar.Öyleyse zor ve sorumluluklarımızın daha da artacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız.Yüz yıllık bir geçmişin birikimleri,yogunlukları ,dünyada çokça sayıda artan sivil toplum örgütlerinin varlığı,günümüzde insanların çalışma hayatlarının daha zor ve zaman yetersizliği bizleri daha dikkatli davranmaya koşulluyor.

LİONS insan odaklı bir hizmet kuruluşudur.Gönüllü olarak hizmetleri sunarken insani değerleri yüceltmek ve yaşam kalitesini yükseltmek hedefimizdir.Ancak bütün bu hizmetleri sunarken daha çok  hizmet gönüllüsüne ve hizmetlerle hedefe varmak için iyi bir ekibe ihtiyaç vardır.

Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde Lions ‘ ta yadsınamayacak bir üye kaybı olduğu  gerçektir.Bu sorunu önleyebilmemiz ve çözebilmemiz için Liderler kararlı ve ısrarlı olarak yeniliklere açık ve sistemli bir şekilde üyeliğin değerini arttırmalı ,ayrılan üyelerin ayrılış nedenlerini irdelemeli çözümler üretmeli ve mutlaka arka kapıyı kapatmalıdır.

Bütün bu anlatılanlar Lions’ta kulüplerin ne denli önemli olduğu gerçeğini bir kez daha önümüze koymuştur.Kulüpler mutlaka üye memnuniyetini sağlamalı gerekirse esnek olmayı ve yeniliklere yönelik çalışmaları kabullenmelidir.

Değişim sürecinin başlaması için cesaretli olmalıyız.Belkide sizler kulübünüzü,Yönetim Çevremizi hatta Uluslararası birliğimizi heyacanlandırarak ayağa kaldıracak fikirlere sahip olanlardansınız.

Kulüplerimizin geliştirilmesi ve üye memnuniyeti konusunda yanlız değiliz.Uluslarası birliğimizin dünya çapında yaptığı araştırmalar sonucunda ;yeni fikirler ,yeni uygulamalar geliştirmiştir.Kulüp başkanları ve yönetim çevresi birlikte bu sorunu çözme yollarını bulmalıdır.

  Bütün bu olumsuz koşullara rağmen Dünyada ve Ülkemizde artan sorunlar bizlere  ne kadar ihtiyaç olduğunun bir göstergesidir.Artan sorunlar hizmet etme heyecanını törpülememiş bilakis sorunlar büyüdükçe hizmete yönelme ve hizmet çeşitliliği daha çok artmıştır.

Bir özdeyişle Akıllı insanlar yaparak öğrenirler,Zekiler ise yapılanlardan ders çıkartarak çalışırlar.Lionlar Zeki’dirler yüz yıllık bir geçmişte hiç bir zaman ikinciliği kabul etmemiş ,kurduğu sistemlerle dünyaya örnek olmuş ve günümüzde yeniden ön plana çıkartılan İYİLİK yapma kavramını dünyaya göstermişlerdir.İyilik yapmak bütün Etik değerlerde,Dini inançlarda ve toplumsal kurallarda hep en önde tutulmuştur.

İkinci yüzyılın bu ilk yılında;  biz LİONLAR hayallerimizi yüksek tutuyoruz,hayallerimizin önündeki engelleri aşıyoruz ve böylece hedeflere ulaşmayı umuyoruz.
Hayat Şansımızın yanımızda olması,özgür ve mutlu bir Türkiye de mutlu yaşamak ve bizim kadar şanslı olmayan insanlara hizmet edebilme ,İYİLİK yapabilme gücümüzün bulunması dileklerimle, yeni bir dönemin mutluluk ve heyecanıyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Nuran Uzlu
118T Y.Ç Federasyonu Genel Yönetmen