lions Türkiye Lions Türkiye

Eğitime Yönelik Hizmetler

Türk Lion'larının en çok önem verdikleri konuların başında eğitime yönelik hizmetler gelmektedir. Her yıl ülkemizde bulunan hemen hemen tüm Lions Kulüplerinin bu konuda mutlaka en az bir aktivite yaptıkları ve hizmet gerçekleştirdikleri bilinmektedir.

Lions ve Leo Kulüpleri şu ana kadar 40'dan fazla okulu inşa ederek Türk Milli Eğitimi'nin hizmetine sunmuşlardır. Bunun yanısıra binlerce okula kütüphane, işlik, eğitim salonları, derslikler, oyun alanları, kreş ve bakımevleri, ana sınıflar, çok amaçlı salonlar kazandırılmıştır.

Lions Kulüpleri bu konudaki öncü rollerini Uluslararsı Lions Kulüpler Birliğine de taşıyarak son zamanlarda, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de Eğitim Kurumlarına Hizmet Projelerine önem verilmesini sağlamışlardır.