lions Türkiye Lions Türkiye
 

Rakamlarla LCIF; Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı

İnsani hizmetler, Engelliler için beceri geliştirme, Gençlik ve Afet yardımları ana bağış konularıdır. Yukarıdaki grafiklerden de görülebileceği gibi, 2010-2011 yılı Mali Raporuna göre; LCIF tarafından 551 proje için 38 milyon USD katkı sağlanmıştır. Vakıf tarafından bağış verilmeye başlanan 1972 yılından beri 10,000’den fazla projeye 800 milyon USD’den daha fazla katkı sağlanmıştır. Bu bağışlarla, kişilerin ve toplumların yaşam kalitesini yükseltmiş, dünya insanına daha insanca ve gelişmiş yaşam şartları sunulmasında Lion’ların aracı olmalarında etkin rol oynamıştır.

Aşağıdaki grafikte LCIF tarafından sağlanan fonların harcama alanları verilmektedir.

Vakıf masrafları nasıl karşılanmaktadır?

Vakfın kurallarına göre, tüm yönetim ve tanıtım giderleri, yatırımlardan kazanan gelirlerden karşılanmalıdır.  Bağışlanan fonlar, bu giderleri karşılamak için hiç bir zaman kullanılmaz. Çok dikkatli ve titizlikle yönetilmektedir. 2010-2011 yılı Mali Raporuna göre, yönetim ve tanıtım masraflarının oranı %9 olarak hesaplanmıştır.

Ana Sermaye nedir?

Ana sermaye, vakıfların ihtiyaçlarını karşılamak, hibe vermek ve vakfın istikrarını sağlamak için bulundurdukları bir varlıklar rezervidir. 2010-2011 yılı mali Raporuna göre aktif toplamı 314 Milyon $’dır. 2010-2011 yılı mali Raporuna göre; 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle, LCIF yatırımlarının piyasa değeri 275 Milyon $’dır.