lions Türkiye Lions Türkiye
 

KULÜP TÜRLERİ

Lions dışından ancak Lions'a ilgi duyan birisi olarak yörenizde kurmayı planladığınız kulübün kuruluş çalışmalarının uygun bir zamanında kulüp tipine karar vermelisiniz. Kulüp tipleri ile ilgili kısa bilgi aşağıda verilmiştir:

Geleneksel Lions Kulüpleri,  bildiğimiz klasik kulüp tipidir. Hizmet etmeye kendini adamış insanların oluşturabileceği en ideal kulüp tipidir. Herhangi bir kısıtlama olmadığı için her kesimden üye alınabilir. Lions Kulüplerinin büyük çoğunuğu bu tiptedir.

Yeni Yüzyıl Lions Kulüpleri, kuruluş gününde yaşı 35’i geçmemiş olan genç yetişkinlerden oluşan kulüplerdir. Gençleri topluma hizmet etmeye teşvik etmek için oluşturulmuşlardır. Üyelerin toplantıya devam zorunlulukları konusunda esneklik vardır. Kendi programları elverdiği kadar kulübe katılırlar. İletişim ve yönetim için teknolojiden faydalanırlar. Kuruluştan 7 yıl sonra her yaştan üye alabilirler ve ilerleyen zamanlarda geleneksel Lions Kulübüne dönüşebilirler.

Kampus Lions Kulüpleri, üniversitelerin gönüllü öğrencileri, mezunları, öğretim üyeleri ve çalışanlarının katılabileceği bir kulüp türüdür. Genellikle kampusun sorunları ve liderlik geliştirme için çalışmalar yapılır.

Branş Kulüp, bir yörede kulüp kuruluşu için yeterli sayı bulunamıyorsa en az 5 kişi ile kurulabilen ve bir ana kulübün şubesi gibi çalışan oluşumlardır. Branş kulüp üyeleri ana kulüp üyeleriyle aynı yetkilere sahiptir.