lions Türkiye Lions Türkiye
 

DÜNYADA'da LIONS - Tarihi

LIONS TARİHİ

1917 : Uluslararası Lions Kulüpleri Şikago’da bir sigortacı olan Melvin Jones’un rüyası olarak başladı. Melvin Jones, yerel meslek kuruluşlarının ufuklarını, salt mesleki olan ilgi alanlarından, toplumlarının ve daha geniş anlamda dünyanın daha iyi koşullara erişmesi için genişletmeleri gerektiğine inanıyordu. Jones’un üyesi olduğu grup olan “Business Circle of Chicago” (Şikago İş Çevresi) grubu bu görüşü benimsedi. 

Ülkenin çeşitli yerlerindeki benzer gruplarla temas edilerek, 7 Haziran 1917 tarihinde Şikago’da LaSalle Oteli’nde bir örgütlenme toplantısı yapıldı. Bu yeni grup, toplantıya katılan gruplardan birinin adını aldı.

Association of Lions Clubs (Lions Kulüpleri Birliği)

1920 : Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin kurulması ve ilk toplantıların yapılmasından sonra Birlik süratle büyümeye başladı... Aynı yılın Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin, Teksas Eyaleti’ndeki Dallas kentinde 1. Lions Konvansiyonu (Genel Kurul) düzenlendi. Konvansiyona ABD'deki 9 eyaletten 22 kulübü temsil eden 36 delege katıldı. Tüzük, Yönetmelik, Amaçlar ve Törel İlkeler burada kabul edildi. Evansville, Indiana’dan Dr. W. P. Woods, ilk başkan seçildi. Birliğin kurucusu olan Melvin Jones birliğin sekreteri olarak seçildi ve yaşamının sonuna kadar bu görevde kaldı.

1920 yılında, ilk kulübün Kanada’da Windsor-Ontario’da kurulması ile örgüt Uluslararası kimlik kazandı. Daha sonra Meksika’da, Çin’de ve Küba’da kulüpler kurulmuştur. 1927 yılında 143 kulüpte üye sayısı 60.000’e ulaşmıştır. Avrupa'da ilk kulüpler 1948 yılında Fransa, İsveç ve İsviçre'de kurulmuştur.

 

Körlerin Şövalyeleri

1925 yılında A.B.D. Ohio’da yapılan Uluslararası Konvansiyon’da “Körlerin Meleği” olarak tanınan Helen Keller Lionlara “Karanlığa karşı kutsal savaşta körlerin şövalyesi” olma çağrısı yapmıştır. Heller Keller’ın konuşması sonrasında Genel Kurul körlere yardım konusunu birliğin en büyük çalışma programı olarak ele almıştır. 1925 yılından itibaren Lions Kulüpleri, tüm dünyada körlere hizmet ve göznurunu koruma (önlenebilir körlük) alanında dünyanın en başarılı hizmet kuruluşlarından biri olmuştur.

Beyaz Baston

1931 Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, körler arasında beyaz baston kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ulusal bir program başlattı.

Birleşmiş Milletler ve Lions

1925 : Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kurulmasına yol açan Birleşmiş Milletler Bildirisi’nin hazırlandığı San Fransisko Konferansı’nda Lionlar çok önemli örevler üstlenmişlerdir. 1925 yılında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın “Hükümetler Dışı Örgütler Bölümü”nde Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin önemli katkıları olmuştur. İlk Temsilci Melvin Jones’tur. Jones bu görevi yaşamının son günlerine kadar onurla sürdürmüştür. Bugün de Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, Birleşmiş Milletler’de danışman olarak statüsünü korumaktadır. Her yıl “Uluslararası Barış Posteri Yarışması”nın ödülü Birleşmiş Milletler töreni ile verilmektedir.

Hizmet Ediyoruz – We Serve

1952 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin resmi sloganı olarak kabul edildi.

 

1957İlk Leo Kulübü, Glenside Lions Kulübü tarafından Abington, Pennsylvania, ABD’de Abington High School adlı bir okulda 35 Lise talebesinin katılımıyla kuruldu.
1963 - Bugünkü anlamda ilk Leo Kulübü, 12-K Yönetim Çevresi Pennsylvania’da kurulan Tamaqua Leo Kulübü’dür.
1962 - Leo Kulüpleri Programı, Yönetim Çevrelerine tavsiye edildi ve hızla yayılmaya başladı.
1967 - Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 1967 yılında, bu genç kuruluşu evrensel bir program olarak tanımlayan kararı almış ve kurulmuş olan Leo Kulüpleri uluslararası nitelik kazanmışlardır.

1968 :  Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF), "Lions kulüplerinin ve ortaklarının yerel ve küresel topluluklara hizmet etme, umut verme ve insani hizmet projeleri ve hibeler yoluyla yaşamları etkileme çabalarını desteklemek" misyonuyla 13 Haziran 1968 tarihinde kuruldu. LCIF, kar amacı gütmeyen bir vakıftır. Amacı; Lion’lar tarafından dünya çapında yürütülen insani hizmet projelerine destek olmaktır.
1987 : Kadınları üye olarak kabul eden ilk uluslararası hizmet örgütü oldu
1990 : Büyük bir körlük önleme girişimi olan “Göz Nurunu Koruma” (Sight First I) projesi başlatıldı.