lions Türkiye Lions Türkiye
 

LİONS  EĞİTİM VE HİZMET VAKFI

TARİHÇE
Lion’lara merkez oluşturması amacı ile 12 Lions kulübü ve 16 Lion’un katılımı ile 8 Nisan 1994 tarihinde Ankara 18.noterliğinde düzenlenen senede istinaden  “Başkent Hizmet Vakfı” ismi ile kurulmuş  2002 yılında  ismi “LİONS EĞİTİM VE HİZMET VAKFI “ olarak değiştirilmiştir.

VAKFIN AMAÇLARI

a) Mahalli, Mülki İdare ve Belediyeler ile ortak hizmet projeleri yapmak.

b) Lions Kulüplerinin düzenledikleri hizmet projesini realize etmek.

c) Çevre sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.

d) Uyuşturucu ile mücadele etmek, rehabilitasyon hizmetlerinin  gerçekleşmesini sağlamak.

e) Tarih ve Kültür varlıklarını koruma hususunda hizmette bulunmak.

f) Beceri kazandırma konusunda çalışmalar sürdürmek.

g) Lions kulüplerine toplantı ve hizmet imkanı sağlayacak yer temin etmek.

h) Sağlık hizmetleri sağlamak.

ı) Eğitim amaçlı hizmet projelerini realize etmek ve burs vermek.

i) Doğal afetlerde yardımcı olmak.         

VAKFIN AMACINA  YÖNELİK TASARRUFLAR
Yayın yapma, Üye alma, Tesis kurma, taşınmaz mal edinme, bağış ve yardım alma gibi tasarruflar yanında bir diğer maddede Lions kulüplerinin düzenledikleri hizmet projelerinin gerçekleşmesi için gerekli katkıyı sağlamaktır.

DİĞER FAALİYETLER
Eğitime yönelik hizmet amaçları doğrultusunda, kulüplerimizin belirlediği öğrencilere kulüplerin belirlediği burs miktarlarına vakıfça %10 ilave yapılarak burs vermeye devam edilmektedir. Bugüne kadar 250 öğrenciye bu kanalla burs verilmesine olanak sağlanmıştır.
Van depremine mali katkıda bulunulmuş, Sağlık konferanslarına destek verilmiş, Hacettepe Üniversitesi ile işbirliği içinde yaşlılara yönelik farkındalık yaratma çalışmalarına destek olunmuştur.

Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın iletişim bilgileri:
Süleyman Nazif Sok. 10/4 Çankaya/Ankara
Tel        : 0312 4413810
Fax        : 0312 4413812
E-posta  : lehevhizmet@gmail.com