lions Türkiye Lions Türkiye
 

Lions ve Leo

Leo Kulübü Programı, gençlerin Yönetim Çevrelerinde toplumsal hizmetler yaparak liderlik becerileri kazanmak için sunulan fırsatları değerlendirebilecekleri bir Lions gençlik aktivitesidir. Lions’un her aktivitesinde olduğu gibi bu aktivitenin de Lions Kulüpleri tarafından hayata geçirilmesi ve başarısının sürdürülebilmesi için desteklenmesi gerekmektedir.       

Lions Kulüpleri bağlı Yönetim Çevresi’nin izni ve Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin belirlediği kurallara göre kendi hizmet bölgelerinde bir Leo Gençlik Komisyonu / Leo Kulübü aktivitesi gerçekleştirebilirler. Leo Kulübü kuruluşu ile birlikte aktivitenin sahibi olan Lions Kulübü “Sponsor Kulüp” olarak adlandırılır. Kuruluş süreci ile birlikte Sponsor Kulüp kurduğu Leo Kulübü’nün en yakın destekçisi ve takipçisi olmalıdır. Her ne kadar Danışman / Advisor Leo Kulübü ile yakın temas içinde olacaksa da, Sponsor Lions Kulübü üyesi her Lion’un da sponsorluk ettikleri Leo Kulübü’ne aktif olarak destek vermesi beklenir. Aynı şekilde Sponsor Lions Kulübü ile yakın işbirliği halinde olmak her Leo Kulübü ve Leo’lar için de çok önemlidir.

Lion’lar ve Leo’lar ortak bir amaç doğrultusunda çalışırlar… Bu ortak amaç; “Topluma Karşılıksız Hizmet”tir. Bu nedenle her iki tarafın da (Lions/Leo) sıkı işbirliği içerisinde olmaları hedefe ulaşılmasının sağlanması açısından önemli ve gereklidir. Sponsor Lions Kulübü ile iyi ve dengeli çalışan Leo Kulübü hizmet kapasitesini iki katına çıkarır, takım ruhunu yaratır. Böylece, Leo Kulüpleri programlarına aldıkları hizmet aktivitelerinin zamanında ve doğru olarak gerçekleştirilmesini sağlamış olurlar.

Sponsor Kulüp Üyesi Lion’lara düşen en önemli görevlerden birisi Leo Kulübü üyesi gençlerin ufuklarını açacak, dünyaya bakışlarını değiştirecek ve onların liderlik vasıflarını geliştirecek standartta Leo Programına uygun aktiviteler, projeler geliştirmelerine yardımcı olmak, onlara yol göstermektir.

Bunun sağlanabilmesi için en kolay yöntem Lion’ların zaman zaman sponsor oldukları Leo Kulüp toplantılarına gidip onlarla sohbet etmeleri, dönem programı ve aktiviteler hakkında bilgi vermeleridir. Örneğin, 5 Aralık “Dünya Leo Günü” olarak kutlanmaktadır. Bugüne özgü ortak programlar geliştirilebilir, karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilebilir. Bu ikili iletişimden en çok fayda görecek tarafın Leo Kulübü ve buna bağlı olarak Leo’lar olacağı asla unutulmamalıdır. Bu nedenle, Leo Kulüp yönetici ve üyeleri her fırsatta Sponsor Kulüp üyesi Lionlar ve Leo Danışman / Advisor ile yakın temas halinde olmaları, onların öneri ve tavsiyelerini dikkate almaları programın başarılı olması için önemli etkenlerden birisidir.

Leo Kulüp Danışmanı (Advisor)

Tüm sponsor Lions Kulüplerinin, Leo Kulüpleri’ne etkin bir ilgi göstermeleri gerekiyorsa da Leo’ların faaliyetlerinde onları yönlendirmek ve yardımcı olmak üzere bir Leo Kulüp Danışmanı (Advisor) yardımına ihtiyaç vardır. Bu nedenle sponsor kulüp tarafından bu görev için uygun bir görevli atanır. Bu görevliLeo Kulüp Danışmanı (Advisor) olarak adlandırılmaktadır.

Bir Danışman’ın mutlaka ulaşmak istediği bir hedef olmalıdır. Danışman, örnek davranışları ve liderliği ile Leo Kulüp Programı’nda önemli bir rol oynar. Lions Kulüpleri sponsorluğunda yürütülen Leo çalışmalarına rehberlik etmesi amacı ile seçilen ve temel sorumluluğu yol göstermek olan Lion, Leo- Advisor / Leo Danışmanı olarak görev yapar. Projelerin planlanmasında Leo Kulüp yöneticileri ile Danışman birlikte çalışmalı ve sürekli olarak fikir teatisinde bulunmalıdırlar. Leo Kulüp Yöneticileri, Danışman’ın tavsiye ve önerilerini kavramak için sürekli iletişim halinde olmaları, tavsiye ve önerilerini mutlaka dikkate almaları önemlidir.