lions Türkiye Lions Türkiye
 

LCIF; Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı, Fonlar ve Bağış Türleri

* Standart Bağışlar (Standard Grants)
* Acil Yardım Bağışları (Emergency Grants)
* Uluslararası Yardım Bağışı (International Assistance Grant)
* Büyük Afet Bağışları (Major Catastrophe Grants)
* Core 4 Bağışları (Core 4 Grants)
* SightFirst (Önce Göz Nuru) Bağışları
* Şartlı Bağışlar (Designated Grants)

Standart Bağış

LCIF’in en yaygın bağış türüdür. Üst sınırı 75.000 ABD Dolardır. Standart bağışlar, insani hizmetler, görme özürlülere ve engellilere yardım, afet sonrası yeniden inşa gibi konularla ilgili Lions insani hizmet projelerini (çocuklar ve yaşlılar için bakımevleri, engelli çocuklar için kamplar, bakıma muhtaç ve risk altındaki gençler için mesleki eğitim merkezleri, sağlık merkezleri, mobil tarama üniteleri, göz klinikleri ve göz bankaları, hastanelerde ihtiyaç duyulan temel cihazların alımı, rehber köpek eğitim merkezlerine yardım, okul ve hastaneler öncelikli olmak üzere afetten zarar gören tesislerin yeniden inşası vb.) başlatmak veya genişletmek için sağlanır.

Genellikle Lion’ların katkılarının olduğu projelerin malzeme ve altyapı gereksinimlerini karşılamak amacıyla fon sağlanmasına karşın, işletme giderleri, yeni başlayan projeler için ya da bir defaya mahsus olan işletimsel ihtiyaçlar için hibe istek bütçesine dahil edilebilmektedir.

Acil Yardım Bağışı

LCIF’in afetlerde ilk fırsatta yaptığı yardımlardır. Tabii afetten etkilenen yönetim çevresine 10.000$'a kadar verilebilir.

Uluslararası Destek Bağışı

Lion’lar bu bağışla; yiyecek, içecek, giyecek, yatacak, temizlik malzemesi, ilaç, tıbbi malzemeler, sağlık ürünleri vb en acil ihtiyaçları karşılar. Bu bağışın amacı; ihtiyaç sahibi toplumların temel ihtiyaçlarının karşılanarak yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. İki ülkenin Lion’larının işbirliği ile gelişen projeler içindir. Sponsor ülke/kulüp ve ihtiyacın olduğu ev sahibi ülke/kulüp olması gerekir. Hibe miktarı en az 5.000 $, en fazla 30.000 $’dır. Vakıf, fon miktarını 2 milyon $ ile sınırlandırmıştır. Bağış miktarı sınırlı olduğu için, temel insani ihtiyaçlara ilişkin ve uzun dönemli faydaları olan pojelere öncelik verilmektedir.

Büyük Afet Yardımı

Yüksek ölüm oranları, yaralanma, acı çekme, mülke zarar gelmesi ya da kaybı, göç vb tabii ve sosyal uluslararası etkisi olan, kanıtlanmış afetler olması durumunda verilebilir. Her yıl ayrılan hibe miktarı en fazla 1,000,000 $’dır.  Bu fondan verilecek olan hibeler en az 50,000 $ olup, söz konusu bölgedeki yönetim çevresine ya da bu işi yapabileceği bilinen bir organizasyona ödenmektedir.

Core 4 Bağışları

1998 Haziran ayında başlatılan en son bağış türüdür.  Bağışın önceliği malzeme sağlamak ve proje işletim giderlerini karşılamak yönündedir . En fazla 200,000 $’a kadar 3 el ölçeğinde verilir. Genel olarak, proje giderinin  %75’i Core 4, %12.5’i Lions kulüpleri ve %12.5’i yerel ortak tarafından karşılanmaktadır.

SightFirst Bağışı

SightFirst  körlüğün önlenmesine yönelik uluslararası bir programdır. Misyonu: Lion’ların, hükümet dışı kuruluşların, kamu kuruluşlarının göz sağlığı sistemleri,  eğitim ve altyapı imkanları yaratılarak önlenebilir körlükle yaptıklarının desteklenmesidir. Hedefi: “insanlığın görme hakkı (the right to sight)” için mücadele vererek dünyayı önlenebilir körlükten arındırmaktır.
Bu bağış türünün alt ve üst limiti yoktur. Yerli katkının da mali oranı belirlenmemiştir. Ancak proje mutlaka; körlüğü önlemeye yönelik olmalı, hizmet götürülemeyen çok geniş kitlelere ulaşmalı, yörenin uzmanlarınca saptanmış gerçek ihtiyaca cevap vermeli, yerel imkanlarla destekleyici ve kapasitelerini artırıcı veya yeni imkanlar yaratıcı olmalı, yerel şartlara uygun, pahalı olmayan teknoloji kullanılmalı, yerel hükümetlerin bu konudaki politikalarını desteklemeli veya çok güvenilir ortaklarla yapılmış ciddi protokol ve anlaşmalarla yürütülmeli, çok sayıda kulübün katkısı olmalı, Lions kimliği ve mevcudiyeti çok güçlü ve sürekli olmalı, hizmetin devamı mutlaka garanti altına alınmalıdır.