lions Türkiye Lions Türkiye

GÖRME ENGELLİLER

Lions'un görmeyenlere ve görme özürlülere olan hizmetleri tüm dünyada tanınmıştır.

Göz Nurunun Korunması ve Görme Özürlülere Yönelik Hizmet programları aşağıda özetlenmiştir:

* Gözlük Çerçevesi Geri Dönüşümü
* Lions Göz Bankaları
* Sight First - Önce Göznuru
* Özel Olimpiyatlar: Gözlerinizi Açın Programı
* Çocuklar için Göz Foto Taraması
* Görmeyen veya çok az gören kişiler için Kamplar

Lion’lar görme özürlü veya engelli çocuk ve yetişkinlere aşağıdaki kaynakları sunarlar:

* Braille kitapları, tercüme yazılımı, kol saatleri, masa oyunları, konuşan termometreler, konuşan para tanımlayıcıları, sesli spor topları, büyüteçli okuma gözlükleri, okuması kolay telefonlar, görmeyen veya çok az gören kişilere yardım etmek için TV ekran büyüteçleri gibi yardımcı aygıtlar.

* Görmeyen kişiler için serbest mesafe öğrenim dersleri.

* Halk Kütüphanelerine Braille ve özel baskılı kitapları sağlamak, görme araştırma tesislerini desteklemek, görmeyen veya az gören kişiler için burs sağlama, genel kullanım için yardımcı teknoloji merkezleri kurma ve kamu binalarına özürlüler için girişleri sağlama gibi görmeyen veya az gören kişiler için destek hizmetleri.

 Görme araştırmalarına destek

* Burs yardımları

* Halkın kullanımı için yardımcı teknoloji merkezlerinin kurulması

* Kamu binaları içinde Braille alfabeli işaret levhaları

* Çocuk ve yetişkinler için göz taramaları

GÖZ BANKALARI
Lion'lar Göz Bankalarının kurulmasına da destek veriyor. Kurulan göz bankaları aracılığıyla her yıl göz nurunun (Sight First) korunması amacıyla yapılan 30.000 ameliyat için kaliteli göz dokusu temin ediyoruz. Bunun yanısıra göz bankalarımız tıbbi eğitim veriyor ve göz konusundaki araştırmalara da katkı sağlıyorlar.

Şu anda tüm dünyada 67 Lions Göz Bankası hizmet vermektedir. Bunlardan birisi de İstanbul'dadır.

Şu anda ülkemizde de birçok göz bankası faaliyettedir. Türkiye Göz Bankaları İletişim Bilgileri için tıklayınız.

GÖZ OPERASYONLARI

Lions göz sağlığı konusunda dünya çapında lider bir kuruluştur. Dünya Lions'u bu kampanya ile Katarakt olarak bilinen göz hastalığını kamu sağlığına bir tehdit olmaktan çıkardığı gibi Latin Amerika ve Afrika’da Nehir Körlüğü diye bilinen göz hastalığının yok edilmesi yönünde büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Lions tüm dünyanın dikkatini göz nurunu koruma programlarına çekmiş, hükümetlerin sağlık politikalarını bu programlara göre belirlemeleri konusunda çeşitli girişimlerde bulunmuş, körlüğe karşı verilen savaşta yer almaları konusunda cesaretlendirmiştir.

Kampanya süresince 8 milyon civarında katarakt ameliyatı yapılmıştır.

Bu çalışmaların sonucunda göz sağlığının, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından “halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit” olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

“HAYATA DOKUNUYORUM” GÖRME ENGELLİLER İNOVATİF ATÖLYE MERKEZİ / İstanbul

ULUSLARARASI LIONS DERNEKLERİ 118 E YÖNETİM ÇEVRESİ PROJESİ olan “HAYATA DOKUNUYORUM” GÖRME ENGELLİLER İNOVATİF ATÖLYE MERKEZİ;
Görme engelli bireylerin canlandırmakta güçlük çektikleri; UNESCO kültür mirası ulusal ve uluslararası tarihi eserler, Türkiye ve dünya haritaları, yıldız ve gezegenler ile insan vücudu gibi her tür objeden oluşan HAYATA DOKUNUYORUM Görme Engelliler İnovatif Atölye Merkezi açıldı. 3D yazıcılarda üretilen betimleme ve seslendirme çalışmaları tamamlanmış olan objelerimiz görme engellilere hizmet sunarken gören bireylerle birlikte etkinlik yapılarak toplumsal empatiyi oluşturacak ortam yaratılacaktır. Görme engelliler için çok önemli bir ihtiyaç olan ve dünyada eşine rastlamadığımız bu Proje’nin ikinci aşaması da içi tefriş edilen bir tır ile gezici olarak tüm Türkiye’ye hizmet vermesi olacaktır…
Detaylı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
 www.hayatadokunuyorum.org