lions Türkiye Lions Türkiye
 

Sıkca Sorulan Sorular

Lions hakkında aklınızdaki tüm soruların yanıtlarını aşağıda bulacaksınız. Bunların yanı sıra daha ayrıntılı bilgiye Lion Olmak adlı yayını indirerek ulaşabilirsiniz.

Lions Nedir?
Lions toplumun gelişmesinde katkıda bulunmak ve sosyal yaşama destek vermek amacını taşıyan, karşılıksız hizmet etmeyi bir yaşam ve davranış biçimi olarak benimseyen gönüllü insanların biraraya geldiği uluslararası bir hizmet kuruluşudur.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Nedir?
Dünyada 200'den fazla ülke ve coğrafi bölgede kurulmuş olan, yaklaşık 1,4 milyon Lion ile 150 bin Leo üyesi bulunan, 45 bin Lions Kulübünün oluşturduğu bir Küresel Sivil Toplum Kuruluşudur. İngilizce adı ‘The International Association of Lions Clubs’dır.

Lions’un misyonu nedir?
Uluslararası işbirliği ve toplumun katılımı ile gönüllü hizmetler vererek, insanlığın ihtiyaçları için, tüm insanlar arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmektir.

Genel olarak amaçlarınız nelerdir ?
Dünya insanları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek, toplumun kültürel, sosyal ve ahlaki kalkınmasına etkin katılımda bulunmak, Kulüpleri dostluk, arkadaşlık ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, politik ve dini konular dışında kalan ve toplumun yararlarını ilgilendiren tüm konularda, kulüp üyelerinin serbest tartışmalar yapabilecekleri bir ortam yaratmak, hizmete yatkın kişilerin, maddi karşılık beklemeden toplumlarına yararlı olmalarını teşvik etmek.

Lions kelimesi ne anlama geliyor ?
LİONS ingilizce Liberty (Özgürlük), Intelligence (Anlayış), Our Nations Safety (Ulusumuzun güvenliği) sözcüklerinin baş harflerinden oluşur. Kısaca, Lions; Özgürlük, Anlayış ve Ulusun Güvenliği anlamına gelir.

Lions’un Ambleminin bir anlamı var mıdır?
1921 senesinde kabul edilen amblemdeki aslan başlarının sola bakanı geçmişi, sağa bakanı ise geleceği temsil eder. Ortadaki çember ise Dünya'yı sembolize eder.

Hangi ülkelerde Lions kulüpleri vardır?
Dünyanın 200'den fazla ülke ve coğrafi bölgesinde Lions kulüpleri faaliyet göstermektedir. Bir ülkede Lions kulübü kurulması için o ülkenin seçimle işbaşına gelen bir parlamenter yapı ile yönetilmesi gerekmektedir.

Uluslararası Lions nasıl yönetilir?
Her yıl değişen bir Uluslararası Başkan ve iki Başkan Yardımcısı ile iki yıl görev yapan 34 uluslararası direktör Yönetim Kurulu'nu oluştururlar.

Bu görevliler arasında Türkiye’den seçilen var mıdır?
Evet, Türkiye’den dört kez Uluslararası Direktör seçilmiştir.

Lions’da yöneticiler nasıl seçilir?
Yöneticiler, her yıl farklı bir kentte yapılan uluslararası Konvansiyonda (Genel Kurul) dünya kulüplerinin delegeleri tarafından demokratik bir oylama ile seçilir.

Yöneticilerin görev süreleri nedir?
Lions'ta seçilen tüm yöneticiler bir yıl görev yaparlar. Tek istisna uluslararası direktörlerdedir. Sadece onlar iki yıl görev yaparlar.

Türkiye’de kaç kulüp ve kaç üye vardır?
300'e yakın kulüp, 6000 Lion ve 1300'den fazla Leo üye vardır.

Bir Lions Kulübü nasıl kurulur?
Var olan bir Lions Kulübü sponsorluğunda, en az 20 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle kurulur. TC Dernekler yasasına göre resmi kuruluşun yanı sıra, tüm gereklerini yerine getiren kulüp ULKB’ce (Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği) de onaylanır.

Bir Lions Kulübe nasıl üye olunur?
Bir yıl üyeliğini doldurmuş ve üyelik gerekliliğini yerine getirmiş bir üyenin önerisi ve kulüp yönetim kurulunun onayı ile üye olunur. Adayın en az üç ay kulüp çalışmalarına ve toplantılarına katılması istenir. Aday gerekli eğitimleri aldıktan sonra bir giriş töreni ile üyeliğe kabul edilir.

Kimler Lion olabilirler?
T.C. yasalarına uygun ve 18 yaşını bitirmiş herkes kulüp tarafından kabul edildiği taktirde üye olabilir.

Üyelik şartları nelerdir?
Topluma hizmet etmeye istekli olmak ve Atatürk İlke ve Devrimleri ile laik ve demokratik Cumhuriyete bağlı olmak aranan ilk şartlardır. Bunun yanısıra; aile yaşamında, mesleğinde ve çevresinde iyi tanınan sorumluluk sahibi olmak, çıkar gözetmeksizin birikimini toplum yararına sunmayı kabul etmek diğer şartlardır.

Üyelerden beklentiler Nedir?
- Kulüp toplantılarına katılmak,
- Ödentileri zamanında yapmak,
- Kulübün belirlediği hizmet projelerinde ve etkinliklerinde görev almak,
- Kulüp toplantılarına ve etkinliklere katılmak
genel olarak üyelerden beklentilerdir.

Bir Lion Uluslararası Lions’un üyesi midir?
Bir Lion sadece kulübünün üyesidir. Kulübü dünyadaki diğer kulüplerle birlikte Birliği oluşturur.

Lion olmanın mali portesi nedir?
Her dernekte olduğu gibi, Lions'tada idari giderler için fazla olmayan bir yıllık ödenti toplanır. Bunun dışındaki giderler sosyal beraberlikle ve toplantılar için harcanan giderlerdir.

Kadın üyelere Lioness mi denir?
Hayır. Lions'ta kadınlarla erkekler eşit üyelik haklarına sahiptirler ve 'Lion' olarak anılırlar. Lioness sadece bir Program olarak çok az ülkede devam etmektedir.

Gençler Lions Kulüpler üye olabilirler mi?
18 yaşını doldurmuş her birey üye olabilir. Ayrıca gençlerin kendi aralarında bir Lions kulübüne bağlı olarak kurdukları Leo Kulüpleri vardır. Gençler tercihlerini kullanıp ister Leo, ister Lion olabilirler. Ayrıca gençlerin Lion olabilmeleri için hayata atılmış olmaları ve kendi gelirlerini sağlıyor olmaları şartı gözetilir.

Leo Kulüpleri Nedir? Ne Yaparlar?
Leo Programı Lions kulüplerinin Gençlik Programıdır. 18-30 yaş gurubu gençlerin kurmuş oldukları kulüplerdir. Leo kulüpleri gençler için bulunmaz fırsatlar içerir: Liderlik geliştirmek, yöneticilik ve insani ilişkilerde deneyim kazanmak, yeni dostlar ve arkadaşlar edinmek, maddi duygular dışında muhtaç insanlara hizmet, sevgi ve ilgi göstermek gibi manevi değerler kazanmak bunlardan bazılarıdır.

Bir Lions kulübü üyesi olmak kişiye ne kazandırır?
- Bir uluslararası kuruluşun üyesi olmak,
- Toplumsal konularda bilgilenme fırsatı,
- Duyarlı vatandaş sorumluluğunu eyleme dönüştürme şansı,
- Yaşam birikimini paylaşma mutluluğu,
- Planlama, organizasyon iletişim, liderlik ve yöneticilik niteliklerini geliştirme olanağı,
- Yeni dostlar edinme, sıcak bir aile ortamında sosyal gelişim ve katılım olanağı,
- Gönüllü hizmet etmenin huzuru, vatanımıza, insanımıza ve insanlığa hizmet etmenin gururu.

Lions toplantılarına Lion olmayanlar katılabilirler mi?
Evet. Davet edilen herkes varsa ikram ücretini ödemek ve toplantı kurallarına riayet etmek şartı ile Lions toplantılarına katılabilirler.

Lion'lar ne yaparlar?
İnsanı, yaşamı ve doğayı ilgilendiren her konuda proje üretip sorunlara çözüm getirirler. Çalışma konuları arasında; sağlık, körlük ve körlüğün önlenmesi, alzheimer, eğitim, kimsesiz çocuklar, gençlik, çevre, kültürel çalışmalar, uluslararası ilişkiler sayılabilir.

Lions’un gençler ve çocuklara yönelik dünya çapında ne gibi programları var mı?
Leo Kulüp Programı, Önce Çocuklar Programı, Gençlerarası Değişim Programı, Lions Quest Programı ve Barış Afişi Yarışması programları gençliğe yönelik en başarılı ve sürekli programlardır.

Türkiye'den hizmet örnekleri nelerdir?
Türkiye'de Lion'ların ana hizmet alanları ve alt başlıkları şunlardır;

Sağlık; görme engellilere destek, körlüğün önlenmesi, rehabilitasyonu, hastane ve sağlık ocakları yapım ve donanımı, koruyucu sağlık taramaları, konferans ve bilgilendirme programları, kan ve organ bağışları, diabet, aile planlaması ve işitmeyi koruma...

Eğitim; okul , derslik, kütüphane yapım ve donanımları, eğitim bursları, eğitim programları, paneller ve konferanslar, meslek kazandırma kursları, okuma yazma kursları...

Gençlik; Leo Kulüpleri, Gençlerarası Değişim, Lions Quest, Önce Çocuklar Prorramı, Barış Afişi Yarışması...

Uluslararası Çalışmalar; Ülkemizi tanıtım, uluslararası platformlarda temsil, kültür alışverişi.

Uluslararası bir Vakfınız var mı?
Evet. Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF) adı altında tüm dünyaya hizmet veren bir vakfımız var. Bu Vakıf kamu yararınadır, kar gütmez ve dünyadaki hizmet projelerine fon verir. 2007 yılında Financial Times gazetesi, çeşitli kriterlere göre yaptığı kıyaslama sonucunda LCIF Vakfını dünyadaki en iyi STK olarak belirlemiştir. Vakfın gelirleri bağışlarla karşılanmaktadır. Vakıf bu bağışları fon olarak Lions Kulüplerinin geliştirdiği projelere aktarmaktadır. Şu ana kadar ülkemize 5 milyon ABD Dolarını aşan katkı sağlanmıştır.

Lions'un Türkiye'de vakfı var mı?
Türk Lion'larının kurduğu veya kuruluşuna önder olduğu pek çok vakıf vardır. Bunlar arasında; Türk Lions Vakfı, Türk Böbrek Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Altı Nokta Körler Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, Göz Nurunu Koruma Vakfı, Anadolu Lions Diyabet Vakfı (ALDİVAK), Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı, Ege ve Akdeniz Vakfı, Lions Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı (LİSES), Lions İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmet Vakfı (LİAY), BEMEV(Bağımlılığı Engelleme Vakfı) sayılabilir.

Neden ingilizce ‘LİONS’ kelimesini kullanıyor da kendinize Türkçe ASLANLAR demiyorsunuz?
Lions tüm dünyada kullanılan tescilli bir isimdir. Aynen bir marka gibi düşünün. Mercedes, Sony, Microsoft, Audi veya Philips gibi. Bu bir patent konusudur ve dünya çapında bir Birliğe bağlı olmayı gösteriyor. Üstelikte ismi oluşturan kavramlar, bu Hizmet Kuruluşunun temel felsefesini de içeriyor. Dolayısıyla başka bir isim kullanılamaz.

Lions kulüplerin başka dernek ve kuruluşlarla ilgisi var mı?
Doğrudan veya dolaylı hiçbir bağı veya ilgisi yoktur. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin Birleşmiş Milletlerin Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (ECOSOC) hükümetler dışı danışmanlık statüsü vardır. Benzer şekilde Avrupa Konseyinde danışmanlık statüsü vardır. ‘Kökü dışarıda’ denilerek Lions'u karalamak isteyenler bunu kasıtlı yapmaktadırlar. Biz kökü dışarda değil ‘ULUSLARARSI' bir kuruluşuz. Türkiye nasıl NATO’ya üye oldu ise her Türk bireyi de Lions’a üye olabilir.

Hizmetleriniz için gerekli parayı üyelerinizden mi topluyorsunuz?
Hayır. Lions imkanı olanlarla ihtiyacı olanlar arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. Kulüpler çevrelerinde imkanları olanları toplum ihtiyaçlarından haberdar edip, onları harekete geçirmeye çalışırlar. Kimi bilgi ve deneyimini, kimi maddi imkanlarını, kimi de sevgi ve şefkatini verir. Lions kişisel bir davranıştır, zorlama kesinlikle yoktur.

Üyelerinizi seçerek almak sizi toplumdan uzaklaştırmıyor mu?
Başarılı hizmetler vermek ve büyük projeler gerçekleştirmek için üyelerimizi seçerek almak zorundayız. Daha doğrusu verecek birşeyleri olan kişileri bulmamız gerek. Yoksa Lions'u kendi çıkarlarına kullanır ki bu da bizim ilkelerimize aykırıdır. Kazanmak isteyen takım en iyi oyuncuları alır desek size daha iyi anlatmış oluruz.

Toplantılarınızda çok kuralcısınız. Neden?
Bazı kurallarımız var. Askeri bir disiplin gibi değil ancak ciddi/samimi bir anlayış demek daha doğru. Dünyanın her yerinde uyulan belirli kurallar var. Bu uluslararası olmanın getirdiği bir durumdur. Ayrıca temel bir sisiteme bağlı hareket ediyor olmak Lions’un kalıcılığını ve sürekliliğini sağlamaktadır.

Yöneticileriniz para alıyor mu?
Lions kulüplerde tüm çalışmalar gönüllüdür. Hiçbir üye yönetici olsun olmasın para alamaz.

İsminizle birlikte 118 gibi bir kod kullanılıyor, bunun anlamını açıklar mısınız ?
Birlik 6 tüzüksel coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bunlara kod numaraları verilmiştir. Türkiye'nin bağlı olduğu coğrafi bölge Avrupa'dır ve Avrupa'nın numarası 100'dür. Türkiye Avrupa’da Lions’u kabul eden 18. ülke olduğu için numarası 118'dir. Türkiye’de kendi içinde altı idari /coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bunlar TURKEY kelimesinin baş harfleri ile anılırlar (118 T,U,R,K,E,Y gibi)