lions Türkiye Lions Türkiye

LIONS QUEST – Yaşam Becerileri Eğitim Programı


1970’ li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde uyuşturucu bağımlısı, ailesinde şiddet olan, her türlü olumsuzluğun bulunduğu bir ortamda yaşayan problemli bir genç trafik kazası geçiriyor. Adı Rick Little olan bu genç iki yıl hastanede tedavi görüyor. Rick Little hastanede tedavi olduğu süre boyunca;

“Ben neden bu haldeyim, neden bu kadar olumsuzluğun içindeyim?”
“Neden x arkadaşım çok mutlu bir yaşam sürüyor, ben neden bu kadar mutsuzum?”
“Acaba ne olsaydı bu kadar olumsuzluğun, problemin içinde olmazdım”
gibi sorularla kendi yaşantısını sorgulamaya başlıyor.

Kendi kendine sorduğu bu soruları bir anket haline getiriyor. Tedavisi bittikten sonra oluşturduğu anket ile Stanford Üniversitesi’ ne başvuruyor. Stanford Üniversitesi Rick Little’ in önerdiği projeyi benimsiyor. Binlerce genç insana anketteki sorular soruluyor. Daha sonra yanıtlar değerlendiriliyor. Bu değerlendirme sonucunda; bütün olumsuzlukların, duygusal kontrolsüzlüklerin, akıl ve sosyal beceri yetersizliklerinin arkasında kısaca YAŞAM BECERİSİZLİĞİ olduğu ortaya çıkıyor.

Ortaya çıkan bulgularla Stanford Üniversitesinde ergenlik çağına yönelik bir eğitim programı geliştiriliyor. Bireysel yetersizlikten kaynaklanan her türlü olumsuz davranış ve kötü alışkanlıklara karşı oluşturulan bu program uzun yıllara yayılan gelişme sürecinden geçiyor. 1982 yılında kurulan Dünya Gençlik Vakfı ile Stanford Üniversitesi’ nin geliştirdiği Sosyal-Duygusal bir eğitim programı olarak dünyaya sunuluyor.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 1984 yılından itibaren bu Sosyal-Duygusal Eğitim Programının ortağı olmuş, 1999 yılında ise programı satın almıştır. Lions Quest – Yaşam Becerileri Eğitim Programı 2000 yılından itibaren Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı LCIF’ in koruyucu eğitim programı olarak tüm dünyada uygulanmaktadır.

Okullarda Uygulama

Eğitici eğitimine eksiksiz katılıp sertifika alan rehberlik, sınıf veya branş öğretmenleri kendi sınıflarında öğrencilerine uygulayabilir. Öğretmenin bu programı sınıfında haftada bir saat uygulaması yeterlidir. Lions Quest – Yaşam Becerileri Eğitim Programının daha başarılı olması için okul yönetiminin ve ailelerin işbirliği yapması yararlıdır.

Çocukların ve gençlerin değerlerinin oluşmasında ve gelişmesinde en önemli etken, yetişkinlerle kurdukları iletişim ve etkileşimdir. Günümüzde çocuklarımızın içinde bulundukları sosyal ortamlardan dolayı etkileşimleri sadece aile bireyleri ile sınırlı değildir. Çocuklar ve gençler büyürken ailenin önem verdiği kavramlarla örtüşmeyen değerlerle karşılaşabilirler. Bu durumda yakın çevresiyle olumlu iletişim ve sosyal ilişki kuramayan çocuklar risk oluşturacak düzeyde şiddete, tehlikelere ve madde bağımlılığı gibi olumsuz davranışlara yönelebilirler.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin; Olumlu kararlar alabilen, akıl yürütebilen, doğru düşünebilen, kendini tehlikelerden koruyabilen, sorumluluk alabilen, eksik ve hataların farkına varıp çözüm ve çıkış yolları arayabilen, planlı, kurallı, düzenli, işbirliği ve iş bölümü yapabilen, toplum sorunlarına duyarlı ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla Lions Quest – Yaşam  Becerileri Eğitim Programının desteklenmesine önem verilmelidir. 

2006 yılında, Alliance for Youth, USA Search Institute ve Child Trends tarafından ortak olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmaya göre; 6-18 yaşları arasındaki milyonlarca çocuk, akademik hayatta ve toplumsal yaşamda başarılı bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlayacak ortamı, buna ek olarak da bireysel ve toplumsal desteği yeterince bulamamaktadır.

Bu çocuklar yetişkinler tarafından yeterince korunamamakta, sağlıklı büyümeleri için güvenli bir çevre, vakit geçirebilecekleri etkinlikler için fırsat ve hatta temel sağlık desteğinden yoksun olarak yetiştirilmektedirler. Son yıllarda yaşanmakta olan hızlı toplumsal gelişmelerin sonucunda, tüm olumsuz etkenler doğal olarak; toplumda şiddet, uygun olmayan sosyal davranışlar, bireylerde akademik başarısızlık ve okul devamsızlığı gibi sağlıklı olmayan sonuçlar doğurmaktadır.

Toplam 406 farklı toplumda yapılan araştırmalara göre; yakın çevresiyle olumlu iletişim ve sosyal ilişki kuramayan 12-17 yaş arası 240.000 gencin %64’ ü zararlı ya da tehlikeli davranışlara, madde kullanımına, şiddet, depresyon ve intihara yöneldiği ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan araştırma sonuçlarına göre destekleyici ortamlarda yetişen çocukların olumlu sosyal davranışlar gösterdiği ve akademik başarılarının arttığı belirlenmiştir. (Scales ve Benson, 2006), (Improving the Health of Young Canadians from the Canadian Institute for Health Information, 2005)

“Lions Quest (LQ) - Yaşam Becerileri Eğitim Programı” 21. yüzyılın değişen dünyasında yetişmekte olan çocukların ve gençlerin olumlu tutum ve davranışlar edinmelerini sağlaması amacıyla, dünyadaki araştırma sonuçlarına dayanılarak geliştirilen Sosyal Duygusal Gelişim Programıdır.

Bu bölüm, bireysel yetersizlikten oluşan her türlü olumsuz davranış ve kötü alışkanlıklara karşı geliştirilen Lions Quest Eğitim Programı’ nın tanıtımı için planlanmıştır. Bu bilgiler hazırlanırken Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’ nin web sayfasından, Türk Lions Quest web sayfasından ve Lions Quest – Yaşam Becerileri Programı Birlikte Eğitici Rehber Kitabı’ ndan yararlanılmıştır.

Lions Quest Programı Nedir?

Lions Quest – Yaşam Becerileri Eğitim Programı, Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı LCIF’ in Koruyucu Eğitim Programıdır. Lions Quest – Yaşam Becerileri Eğitim Programı, öğretmenlerin eğitimi ile başlar. Seminerlerde Lions Quest eğitici eğitimi alan öğretmenler dünyada başarı ile uygulanan bilimsel yöntemleri, kendi sınıflarındaki öğrencilerine özel aktif yöntemler ve grup çalışmaları ile taşırlar. Aktif sınıf ortamında, canlılık ve işbirliği içinde, keyif ve hevesle seminerlere katılan öğretmenler, kendi çalışmalarına değer katacak becerileri, birikim, oyun ve etkinlikleri kısa sürede kendi sınıflarında uygulamaya başlarlar. Sınıf programı içine kolaylıkla yerleşebilen ve işlenebilen, konularla kaynaşabilen bu yöntemler çocukların ve gençlerin yaşlarına uygun yaşam becerilerini kazanmalarına, sosyal ve duygusal gelişimlerinin her yıl düzenli ve birbirini tamamlayan etkin bir sistemle sağlanmasına olanak vermektedir. Lions Quest Programı rehber kitaplar ve materyallerle desteklenmektedir.

Programın Temel Amaçları

1. Çocuk ve gençleri olumlu davranışlara yönlendirerek; yaşam becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine ,
2. Çocuk ve gençlerin olumsuz etkenlere karşı bireysel dirençlerini arttırarak sağlıklı, güvenli bir yaşam biçimi seçebilmelerine,
3. Çocuk ve gençlerin çevresine ve toplumun sorunlarına duyarlı ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak gelişmelerine destek sağlamaktır.

 Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, Financial Times’ ın tüm hizmet kuruluşlarını değerlendirerek yaptığı sıralamada dünyanın en etkin insani hizmet kuruluşu seçilmiştir. 200 den fazla demokratik ülke ve bölgede çok geniş bir hizmet yelpazesi bulunan Lions’ un temel yaklaşımı “Koruyucu Programlar” dır. Lions Quest – Yaşam Becerileri Eğitim Programı da çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan, yaşamlarındaki olumsuzluklardan koruyan, sosyal, duygusal becerileri kazandıran ve karakterlerinin oluşumuna destek veren çok önemli bir programdır. Lions Quest – Yaşam Becerileri Eğitim Programı,

Uluslararası uzman kuruluş CASEL’ a göre dünyadaki sosyal ve duygusal beceriler programlarının en iyilerinden biridir. Ayrıca UNICEF ve WHO’ nun sağlıklı gençlik için gerekli gördüğü karakter eğitimi programıdır.

Öğretmenlere Verilen Seminerler

• 6 yaş ve üzeri: 2 tam gün
• Okul öncesi: 1 tam gün
• Sınıflar minimum 30 kişi olmalıdır.
• Aynı okuldan en az 2 öğretmen ve 1 yöneticinin katılması istenmektedir.
• Seminere eksiksiz katılan öğretmenlere uluslararası sertifika verilmektedir.
• Seminere katılıp eğitim alan öğretmenler Lions Quest Eğitmen Ağına katılırlar, gelişim ve geri bildirimlerden bilgi sahibi olurlar.

Eğitim Alan Öğretmenlerden Alıntılar;

• 2 günde 4 yıllık öğretmen eğitimimde aldığımdan fazlasını aldım. (Öğretmen Adayı)
• Bu program tüm dünyaya yayılmalı (7 yıllık özel okul sınıf öğretmeni)
• Bu zamana kadar katıldığım en verimli, en eğlenceli eğitimdi. (15 yıllık okul yöneticisi)
• Yepyeni bilgiler, deneyimler ve inanılmaz motivasyonla ayrılıyorum. (6 yıllık devlet okul öğretmeni)

Çocuk ve Gençlere Kazandırdığı Beceriler

• Özgüven ve öz disiplin,
• Kendine ve çevresine saygı,
• Analitik düşünme,
• Sorumluluk yüklenme,
• Nezaket, takdir, teşekkür etme,
• İşbirliği ve paylaşım,
• Etkin iletişim,
• Sağlıklı, bağımlılıktan uzak yaşam,
• Dürüstlük,
• Okul ve aile bağlarını güçlendirme,
• Hedeflerini oluşturma,
• Öncelikleri belirleme ve plan yapma,
• Olumlu ve yapıcı karar verebilme,
• Çatışma çözme,
• Öfke yönetimi,
• Şiddetsiz yaşam,
• Takım çalışması,
• Olumsuz baskıya karşı koyabilme,
• Gerektiğinde “Hayır” diyebilme
• Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük,
• Akademik Başarı

Dünyada Lions Quest

Lions Quest – Yaşam Becerileri Eğitim Programı Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı LCIF’ ın tüm dünyada ön sıralarda tercih edilen, bilimsel değeri ve yararı kanıtlanmış koruyucu eğitim programıdır.

2000 yılından bugüne kadar Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı LCIF’ in patenti altında 60 ülkede 31 dilde 600,000 öğretmen seminerlere katılarak sertifika almıştır. Eğitim alan öğretmenlerin aracılığı ile de 21 milyon çocuk ve gence ulaşılmıştır. Lions Quest Eğitim Programı birçok gelişmiş ülkenin temel eğitim programı haline gelmiştir. Ayrıca Almanya, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde Milli Eğitim, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlıkları ile ortak yürütülen çalışmalarla gençlerin özellikle “Kötü Alışkanlıklar” karşısında HAYIR diyebilmeleri sağlanmıştır.

Norveç gibi birçok ülkede 10 yıla yayılan bir süreçte izleme, ölçme ve değerlendirmeler yapılmış olup programın çok etkili bir eğitim programı olduğu, çocuk ve gençlerin sosyal başarısının yanı sıra akademik başarısının da önemli ölçüde yükseldiği kanıtlanmıştır.

Türkiye de Lions Quest

2007 yılında İstanbul Mavi Haliç Lions Kulübü’ nün öncülüğünde, Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Sn. Nilgün E. Niord’ un liderliğinde başlamıştır. MD 118 Lions Yönetim Çevreleri kulüpleri ve Türk Lions Vakfı bünyesinde ülke çapında yaygınlaşarak eğitici eğitimleri ve uygulamaları devam etmektedir. Şimdiye kadar 14 ilde 36 eğitim semineri gerçekleştirilmiş 1300 öğretmen eğitilmiştir. 3 yerel eğitmen yetiştirilmiştir.

Eğitim malzemelerinin; Uluslararası Lions Quest programlarının içeriğine bağlı kalınarak Türk kültürüne, çocuk gelişimine ve eğitim yaklaşımına uygun olarak Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nin önderliğinde İstanbul, Marmara, Çanakkale 18 Mart Üniversiteler’ nin de desteği ile oluşturulan “Akademisyenler Kurulu” tarafından Türkiye’ ye uyarlamaları yapılmıştır. Aşağıdaki kitapların çeviri ve baskıları tamamlanmıştır.

• 2 – 5 yaş grubu malzemeleri,
• 6 – 10 yaş grubu malzemeleri,
• 11 – 14 yaş grubu malzemeleri,
• 15 – 17 yaş grubu malzemeleri,
• 18 – 19 yaş grubu malzemeler,

Eğitimde çok önemli bir materyal olan “Ayıcık” üretilmiştir.

Eğitim Paketleri

 • 02 – 05 yaş grubu: Lions Quest okul öncesi programı, çocuğun kendi duygularını ve değerlerini tanımasını, öz farkındalık, öz yönetim, öz saygı, toplumsal farkındalık, iletişim, sorumluluk alma ve olumlu karar verebilme becerilerinin gelişmesini amaçlar. Dürüstlük, güvenilirlik, çevresine olumlu ilgi, diğer kişilere saygı, beden sağlığının farkındalığı, nezaket ve takdir davranışlarını oluşturur ve geliştirir.
• 06 – 10 yaş grubu: Okul öncesi hedeflenen temel becerilerin verilmesine devam edilir. Ek olarak özgüven, başkaları ile iş birliği, grup olarak büyüme, takım ruhu, kötü alışkanlıklardan uzak kalabilme, olumsuz akran baskısına karşı durabilme konuları işlenir. Toplumsal sorumluluk önemli bir konu başlığıdır.
• 11 – 14 yaş grubu: Daha önceki yaş grupları hedefleri devam eder. Analitik, eleştirel düşünme, iyi dinleme, empati, önyargılardan kurtulma, seçenekleri tanımlayıp doğru karar verme, kötü alışkanlıklardan uzak kalma, vücut dili, arkadaşlık, duygu kontrolü, kendini doğru ifade edebilme , takdir etme konuları ağırlık kazanır. Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk geliştirme devam eder
• 15 – 17 yaş grubu: İlköğretim konuları yaşa uyarlanarak devam eder. Olumlu arkadaşlık, öfke kontrolü, çatışma çözme, doğru seçim, alay etmeyi önleme, risk alma, hedef oluşturma , geri besleme, özgüven arttırma konuları ağırlık kazanır. Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk geliştirme artarak devam eder.
• 18 – 19 yaş grubu: Bu yaş grubu için çalışmalar devam etmektedir.

Web Sitesi : http://www.lionsquest-tr.com/