lions Türkiye Lions Türkiye

Lions Göz Bankası

Ülkemizde “LIONS” sözcüğünü U.L.K.B.’nin resmi izni ile kullanan ilk ve tek kuruluştur. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VAKFI (Kamu yararına) ile TÜRK LIONS VAKFI’nın ortaklaşa kurdukları bir iktisadi işletmedir. Göz Bankasının resmi açılışı 8 Ekim 1996 günü yapılmıştır.

Tedavi edilebilen körlüklerin içinde önemli bir yer tutan kornea kesiflikleri ve yaralanmalarında cerrahi tedavi yolu olan kornea değişimi ameliyatı  (keratoplasti) de kullanılan korneaların kaynağı vefattan en geç altı saat sonra alınan insan kornealarıdır. Bu korneaların çoğu Hepatit ve AIDS  gibi hastalıklarla, korneanın yapısını teşkil eden hücreler açısından incelenmeden kullanılmamaktadır. Göz bankaları bu tetkikleri yaparak diğer organ nakillerinde olduğu gibi sakınca bulunmadığı belirlenen korneaları kullanıma sunmaktadır.

Ülkemizde III. Sektör faaliyetlerinin reorganizasyonu sürecindeki gelişmelerin ışığında ve Sight First Campaigno çerçevesinde LIONS örgütünce ülkemizde ilk kez böyle bir banka kurulması çalışmalarına başlanılmış, çeşitli yasal ve idari problemler incelenerek teker teker çözüme kavuşturulmuş, Sayıştay ve YÖK görüşüne uyularak yer tahsisi değil de kiralama yöntemine başvurulmuş ve Organ Nakli Yasası ve Yönetmelikleri uyarınca kuruluşu Sağlık Bakanlığı iznine tabi olmaksızın, sadece üniversitelerce bilgi verilebilmesi esasına dayanılarak hayata geçirilmiştir.

Her iki kurucu vakıf 25.08.1994 tarih ve 3603 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde neşredilerek resmen yürürlüğe giren İktisadi İşletme’yi meydana getirmişlerdir. İşletmenin iki yılda bir yenilenen Yönetim Kurulu’nda İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı’ndan üç, Türk Lions Vakfından ise dört kişi tarafından oluşturulmuştur ve  IFETB ( International Federation of Eye and Tissue Banks )’e üye olmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı Tıp Fakültesi’nden, Başkan Vekili ve Genel Sekreter ise Lions kanadından seçilmiş, işletmenin sermayesinin % 45’i Tıp Fakültesi Vakfı’nca, % 55’i Lions Vakfı’nca karşılanmıştır.

Bunun akabinde iktisadi işletme 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve “Kamu mallarının Satış, Kiralama ve Trampa Yönetmeliği’ne” göre açılan ihale ile İstanbul Tıp Fakültesi’nde bir mekan kiralamıştır. 2010 yılında çıkan ve Göz Bankalarının faaliyetlerini düzenleyen yasayla, 2012 yılında vakıf özelliğini kaybetmiş ve İstanbul Tıp Fakültesi'ne devredilmiştir. 2020 yılında İstanbul Tıp Fakültesi binalarının depreme dayanıklı hale dönüşümü çalışmaları nedeniyle 29 Mayıs sokaktaki İstanbul Tıp Fakültesi Ek Binası'na taşınmıştır. Halen, İstanbul Tıp Fakültesi Lions Göz Bankası, Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği esaslar içinde elde ettiği korneaları, bakanlığının nakil listesinde bulunan hastalara  kullanılmak üzere nakil merkezlerine ücretsiz olarak temin etmektedir. Kornea dokusu dışında kriyoprezerve edilmiş amniyotik membran dokusu üretimi de yaparak göz ameliyatlarında kullanılmak üzere ihtiyaç sahibi hastanelere sunmaktadır.

İletişim: İstanbul Tıp Fakültesi Ek Binası, Hırkai Şerif Mahallesi, Vatan Caddesi, 29 Mayıs Sokak, 34250 Fatih/İstanbul
Telefon: 0212-533 66 05 
Mobil: 0530-322 56 00
e-mail: itfgozbank@gmail.com