lions Türkiye Lions Türkiye
 

LCIF; Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı Yönetimi

Vakıf; Uluslararası Lions Kulüplerinin yönetim kurulları ve iki atanmış üyeden oluşan bir mütevelli heyeti tarafından yönetilmektedir. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin önceki dönem başkanı her zaman vakfın başkanı olarak görev alır. 8 bölüm yöneticisi tarafından desteklenen vakıf yöneticisi günlük işlemlerden sorumludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur ve her yıl yeniden belirlenir:
* Uluslararası Başkan
* Başkan
* Geçen Dönem Uluslararası Başkanı  
* 1. ve 2. Başkan Yardımcıları
* Bir Geçmiş Uluslararası Başkan
* Beş Uluslararası Direktör
* Yönetmenler Kurulunca atanmış Üye
* Vakıf Yöneticisi

Ayrıca önemli konuların karara bağlandığı bir danışma kurulu da (Steering Committee) görev yapmaktadır. Bu komitede de geçmiş uluslararası başkanlar ile geçmiş uluslararası direktörler görev yapmaktadırlar.

Web Sitesi : http://www.lcif.org/EN/about-lcif/leadership/index.php