lions Türkiye Lions Türkiye

NEW VOICES / YENİ SESLER

Lions New Voices Yeni Sesler Programı Bilgilendirme Mesajı
2018-2019 Dönemi Uluslararası Başkanımız tarafından Dünya’da “Liderlik” alanında New Voice (Yeni Ses) olarak 118 R Yönetim Çevresi Genel Yönetmenimiz ZeynepKOCASİNAN'ı seçmiştir.

Türk Lions'unda Kadın Lideri'nin Hikayesi
Türkiye'nin ilk Kadın Genel Yönetmeni, Avrupa'nın ikinci kadın Konsey Başkanı, Geçmiş Uluslararası Direktörümüz PID Oya SEBÜK, Lions'u ve Lions hayatını anlatıyor.