lions Türkiye Lions Türkiye

NEW VOICES / YENİ SESLER

2018-2019 Dönemi Uluslararası Başkanımız tarafından Dünya’da “Liderlik” alanında New Voice (Yeni Ses) olarak 118 R Yönetim Çevresi Genel Yönetmenimiz Zeynep KOCASİNAN'ı seçmiştir.

Lions New Voices Yeni Sesler Programı Bilgilendirme Mesajı
2018-2019 Dönemi 118 R Yönetim Çevresi Genel Yönetmenimiz Zeynep KOCASİNAN'ı seçmiştir.


Türk Lions'unda Kadın Lideri'nin Hikayesi; PID Oya SEBÜK
Türkiye'nin ilk Kadın Genel Yönetmeni, Avrupa'nın ikinci kadın Konsey Başkanı, Geçmiş Uluslararası Direktörümüz PID Oya SEBÜK, Lions'u ve Lions hayatını anlatıyor.

 

Türk Lions'unda Kadın Lideri'nin Hikayesi; PCC Aysel Öztezel

2006-2007 Dönemi Konsey Başkanı (MD 118)
2001-2002 Dönemi Genel Yönetmeni (MD 118 R)

Türk Lions'unda Kadın Lideri'nin Hikayesi; PCC Nilüfer Ogan
2016-2017 Dönemi Konsey Başkanı (MD 118)
2005-2006 Dönemi Genel Yönetmeni (118 T Yönetim Çevresi)