lions Türkiye Lions Türkiye

Lions Enstitüsü

Lions bir “Liderlik Okulu”dur. Lion'lar, üyelerinin kişisel gelişiminin sağlanmasının topluma daha faydalı hizmetler yapılabilmesine olanak tanıdığına inanırlar. Toplumda lider olan kişiler Lions’a davet edildiği gibi liderliğe yatkın kişiler de en önemli üye adaylarımızdır. Lions’u diğer benzeri kuruluşlardan ayıran en önemli fark ‘kişisel gelişim olanakları’dır. Başka bir deyişle; eğitim yönüdür.

2003-2004 döneminde kurulan MD118 Lions Enstitüsü’nün asıl görevlerinden birisi de,  büyelerimizin liderlik becerilerinin geliştirilmesi, Lions bilgilerinin artırılması, proje geliştirme, motivasyon, takım çalışması, iletişim, hitabet ve daha birçok konuda sadece Lions yaşamlarında değil, özel yaşamlarında da yararlanabilecekleri bilgilerle donatılmasının sağlanması ve kişisel becerilerinin geliştirilmesidir. Lions felsefesinin doğru özümsenmesi, doğru yansıtılması, uygulamaların doğru gerçekleştirilmesi ve Uluslararası yayınların tercüme edilerek kullanıma sunulması için ortak, yalın ve tek bir dilde Lions’un algılanması ve topluma tanıtılması gerekmektedir. Bu anlayıştan yola çıkılarak 2003 yılında kurulan Lions Enstitüsü; tüm Türk Lion’larının ortak kullanımı için geliştirdiği eğitim program ve materyallerini tüm Lion'ların yararlanması için sunmaktadır.

Enstitü, geçen süre içerisinde geliştirdiği eğitim program ve seminerlerinin yanısıra birçok organizasyona da evsahipliği yapmaktadır. Bunlardan en önemlileri; Lions ve Leo Kulüp Başkanlarının katıldığı ve her yıl düzenlenen Başkanlar Kampı, 1-3 yıllık Lion'ların katılabildiği ve beş ay süren GELİS, Genç Lion'lara Liderlik Seminerleri programı, Kulüp Mükemmellik Programı (KMS), Eğitmen yetiştirme programları'dır.

MD118 Lions Enstitüsü'nün çalışmaları saymakla bitirilemez. Bu çalışmalardan bir kısımını bu bölümde paylaşıyoruz.