lions Türkiye Lions Türkiye
 

TÜRKİYE'DE LİONS - TARİHİ

1963 yılında Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ın önderliğinde 29 ilerici, vizyon sahibi, hizmet aşkıyla dolu insanın girişimleriye Türkiye’nin ilk kulübü olan İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü kurulmuştur. Lions hareketi kısa sürede Anadolu’ya yayılmış olup 1964 yılında İzmir Lions Kulübü, Ankara Lions Kulübü ve Mersin Lions Kulübü kurulmuştur.1969 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nden gelen onay ile ilk Yönetim Çevresi  kurulmuş ve Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay ilk Genel Yönetmen olarak atanmıştır.   

Lions’un Türkiye’deki kuruluşundan tam 18 yıl sonra, 1982 yılında yeterli sayıda kulüp ve üye sayısı sağlanarak MD118 Çoğul Yönetim Çevresi kurulmuştur. Resmen 22 Mayıs 1982 tarihinde kurulan MD118 Çoğul Yönetim Çevresini oluşturan Yönetim Çevrelerine Marmara Yönetim Çevresi (118-T) ve Anadolu Yönetim Çevresi (118-U) adları verilmiştir. Çoğul Yönetim Çevresi kuruluş çalışmalarını 1984-85 döneminde tamamlamıştır.

Türk Lions’unun hızla büyümesi ve geniş topraklara sahip olmamız nedeniyle koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla, 118-U Yönetim Çevresi bölünerek; 1989 yılında 118-R (İzmir merkezli) ve 1990 yılında 118-K (Bursa merkezli) Yönetim Çevreleri kurulmuştur. Bu süreci takiben, İstanbul’daki 118-T Yönetim Çevresinin 1993 yılında bölünmesi sonucunda 118-E ve 118-Y Yönetim Çevreleri kurulmuştur.

Bugün ülkemizde yaklaşık 6000 Lion ve 1400 Leo Topluma Hizmet için çalışmaktadır.

Türk Lionsu'nun Kurucuları

1-Fahrettin Kerim GÖKAY - Ord. Prof. Dr. 
2-Niyazi AKI - İstanbul Valisi 
3-Necdet UĞUR - İstanbul Emniyet Müdürü 
4-Mehmet UYGUN - Müteahhit 
5-Arif ULUBİL - Mühendis 
6-Abdi İPEKÇİ - Yazar 
7-A.Rahmi BACIOĞLU - Tüccar 
8-Nusret ARSEL -Tüccar 
9-Halis KURTCA - İstanbul Maarif Müdürü
10-Sabahattin GENAY -.Müteahhit
11-Kamuran GÖRGÜN - Profesör
12-Mümtaz TAYLAN - Tüccar
13-Ekrem Şerif EGELİ - Ord. Prof.
14-Necmettin ARBATLI - Organizatör
15-Süha MERMERCİ - Tüccar     
16-Nüzhet TEKÜL - Tüccar
17-Faruk BERKER - Tüccar
18-Halis KAYNAR - Bankacı
19-Nadir NADİ - Yazar
20-Osman NEBİOĞLU - Editör
21-Mukbil GÖKDOĞAN - Profesör
22-Derviş MANİZADE - Prof.Dr.
23-Karabet ARMAN - Doktor
24-Erdoğan AKBAŞ - Müteahhit
25-Nabi UP -İthalatçı
26-Charles W. HART - Prof. Dr.
27-Othmar RIST - İsviçre Başkonsolosu         
28-Kamuran BAYDUR - TMO Gn. Md.
29-Vedat Nedim TÖR - Yazar

 

Türkiye Kronolojik Tarihçe

1963 : 1 Nisan - Resmi Gazete’de Türk Lions’unun faaliyet izni yayımlandı.
1963 : 6 Mayıs - İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü kuruldu.
1969 : 118 Yönetim Çevresi kuruldu. İlk Genel Yönetmen Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY
1972 : Altınokta Körler Vakfı kuruldu
1974 : Türkiye Körler Vakfı kuruldu
1975 : Türk Kalp Vakfı kuruldu
1976 : 10 Nisan - İzmir Alsancak Leo Kulübü kuruldu. Aynı sene Cağaloğlu L.K, Eskişehir L.K. kuruldu.
1977 : Alsancak Lioness Kulübü kuruldu.
1982 : Yıldız İkizer-118-T Lioness District Başkanı (Lioness Federasyonu Başkanı)
1982 : 22 Mayıs - 118-T ve 118-U Yönetim Çevreleri Kuruldu
1983 - 1984 : MD118 İlk Konsey Başkanı Kemal Köksalan (Ankara Lions Kulübü)
1984 : 15 Kasım - Türk Lions Vakfı kuruldu
1983 - 1985 : İlk Uluslararası Direktör - Münip Tarhan 118-T (Yeniköy Lions Kulübü)
1986 : Ülkemizde kurulan ilk karma Lions kulübü Çorlu Lions Kulübü
1986 : MD-118’in ilk Ulusal Projesi “Thallessemi” başladı
1989 : 118-R Yönetim Çevresi kuruldu.
1990 : 118-K Yönetim Çevresi kuruldu.
1991 : Bütün üyeleri Bayan Lion olarak kurulan ilk kulüp: Ulus Lions Kulübü
1991 - 1992 : Lioness Kulüpler Lions Kulüp oldu.
1991 : İstanbul Avrupa Lions Formu-Başkan: Nesim Levi
1992 - 1993 : 118-E ve 118-Y Lions Yönetim Çevresi kuruldu.
1994 : 3 Mayıs - Başkent Hizmet Vakfı (Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı) kuruldu
1994 - 1996 : İkinci Uluslararası Direktör - Nesim Levi 118-E (Yeşilyurt Lions Kulübü)
1996 - 1997 : İlk Kadın Genel Yönetmen Oya Sebük (Ulus Lions Kulübü)
1998 - 1999 : Avrupanın ilk kadın Konsey Başkanı Oya Sebük (Ulus Lions Kulübü)
2002 : Federasyonlar ve Konfederasyon kuruldu.
2004 : Lions Akdeniz Konferansı Türkiye’de ilk kez Mersin’de yapıldı.
2008- 2009 : Üçüncü Uluslararası Direktör - Hayri Ülgen 118-Y (Burgazada Lions Kulübü)
2010 : Lions Akdeniz Konferansı Bodrum’da yapıldı
2023 - 2025 : Dördüncü Uluslararası Direktör - Danyal Kubin 118-U (Ankara Maltepe Lions Kulübü)