lions Türkiye Lions Türkiye

ÇALIŞMALARIMIZ

Lions’un Evrensel Hedefleri’nin dayandığı en temel kavramlardan birisi Lions’un Evrensel Vizyonu’dur. Küresel Lider olabilmenin en önemli koşullarından birisi Evrensel Hedeflere sahip olabilmektir. Bu nedenle Lions’un Ana Hizmet Programları Evrensel İhtiyaçlara göre belirlenmiştir.

Belirlenen hedefler Lions’un onlarca yıldır sürdürdüğü pek çok hizmetin/programın bugün ulaştığı şeklidir. "Başkaları İçin Bir Şey Yapılmadığı Sürece Çok Fazla İleri Gidemezsiniz" özdeyişi ile yola çıktı kurucu Melvin Jones... Bu düşünce; hizmete adanmış bireylerden oluşan Lions'un ortak amacı olarak kabul edilmiştir. Bu temel düşünceden yola çıkan Lions dünyayı yeni bir kavramla tanıştırmıştır: “Hizmet…”

Lion'lar, “Hizmet” kavramından dünya barışını, aidiyeti, toplumsal başarıyı, eğitimi, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı toplumu, mutlu insan kavramını, tatmin olma duygusunu ve daha pek çok olguyu çıkartırlar.   

Hizmetlerin sürekliliğinin toplumda yarattığı pozitif etkinin toplumu da bilinçlendireceği ve bu kavramları “toplumsal bilince” dönüştüreceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, "Hizmet Ediyoruz" sloganı bir esin kaynağı olarak tüm Dünya Lionları’nın yaşam tarzı olarak benimsenmiştir.Yerel hedeflerle birlikte küresel hedefler de süreklidir ve her dönem uygulanır.  
    
Lion’lar kendilerinden daha az şanslı olanlara; yani, doğum, zorunlu nedenler, kazalar, savaşlar, doğal afetler, salgın hastalıklar ve kalıtımsal hastalıklar gibi nedenlerle yaşamını bizlerle aynı şartlarda sürdüremeyenlere, yaşamlarını kolaylaştırmak için hizmet ederler.

Lion'lar topluma yönelik olarak projeler geliştirirler. Projeleri geliştirirken yerel şartları mutlaka değerlendirirler ve planladıkları her projenin gelecekteki projelerin başarısının da anahtarı olduğunun bilincindedirler. Bunun için 'Lions Ekip İş Başında' programı geliştirilmiştir. Bu program sayesinde Lion'lar projelerini nasıl ve hangi aşamalardan geçerek tasarlamaları ve yürütmeleri gerektiğini en basit şekliyle bilir ve takip ederler.

Hizmet Kavramı

"Başkası İçin Bir Şey Yapılmadığı Sürece Çok Fazla İleri Gidemezsiniz" özdeyişi ile yola çıktı kurucu Melvin Jones...

1917 yıllarındaki bu düşünce; kendini hizmete adamış bireylerden oluşan Lions camiasının ortak amacı olarak kabul edilmiştir. Hızla sanayileşen bir toplumda değişik meslek grupları, değişik ırk, dil ve dinden insanlardan oluşuyordu. Meslek ahlaki değerleri, vatandaş törel ilkelerinin toplumu paylaşan değişik iş sektörleri arasında dayanışmayı ve bütünleşmeyi gerektiriyordu. Çünkü insanların gelişmesiyle birlikte mutluluğa da ihtiyaçları vardı.

İşte bu temel düşünceden yola çıkan Lions dünyayı yeni bir kavramla tanıştırmıştır: “Hizmet…”

Peki, ortaya çıkan Hizmet kavramı bize neleri çağrıştırıyor?

Bunun yanıtını tabii ki Evrensel ve Ulusal programlarla desteklenen ve Lionlar tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin bütününden çıkartabiliriz. Biz Lionlar, “HİZMET” kavramından dünya barışını, aidiyeti, toplumsal başarıyı, doğru eğitimi, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı toplumu, mutlu insan kavramını, tatmin olma duygusunu ve daha pek çok olguyu çıkartabiliriz. Çünkü, sunduğumuz hizmetlerin sürekliliğinin toplumda yarattığı pozitif etkinin toplumu da bilinçlendireceği ve bu kavramları “toplumsal bilince” dönüştüreceği unutulmamalıdır.

Bu nedenle, "Hizmet Ediyoruz" sloganı bir felsefe ve bir esin kaynağı olarak tüm Dünya Lionları’nın yaşam tarzı olarak benimsenmiştir. Geçmiş Uluslararası Başkan Eberhard Wirfs bu sözüyle Hizmet Kavramı’na farklı bir bakış açısı getirmiştir. “Hareket” kavramı bize Lions'un temel felsefesi olan “Hizmet Etme” kavramını anımsatır. Hareket; bir cismin durağan bir noktaya göre durumunun ve yerinin değişmesi, devinme olarak tanımlanabilir.

“Lions'un Hareketinin” temelinde yatan ise üye kavramıdır. Üyelerin hizmet üretmek için yaptıkları her şey “Lions’un Hareketi” olarak algılanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, toplumu harekete geçirmenin yolu bireyleri harekete geçirmekten geçer. Bu hareketin, öncelikle Lionlar’a ardından Kulüplere ve bağlantılı olarak yaşadığımız topluma faydalarının olduğu unutulmamalıdır.