lions Türkiye Lions Türkiye
 

Lises Vakfı Logo

Lises Vakfı - 118 E Lions ve Leo Kulüpleri Sağlık, Eğitim, Sosyal Hizmetler Vakfı

LİSES Vakfı, 1998 yılında kurulmuş olup, vakfın mütevellileri, Türk dernekleri mevzuatına uygun kurulmuş olan ve Lions organizasyonuna göre 118-E Yönetim Çevresi’ne bağlı bulunan Lions Kulübü Dernekleri ile bu derneklerin üyesi bulunan gerçek kişilerden (Lionlar ve Leolar’dan) oluşmaktadır. Vakıf başkanı, vakfın temsilcisi ve yetkili yöneticisi olup ,mütevelliler arasından  Başkanlık kriterlerine uygun kişilerin adaylıkları yolu ile  iki yıllığına seçilir. Dönemin Genel Yönetmeni, vakfın Onursal Başkanıdır.

Sağlık Etkinlikleri: Toplum bireylerinin, doğuştan başlamak üzere yaşlılık dönemine kadar, büyümelerine, iyi beslenmelerine, düzenli yaşamalarına, hastalık ve rahatsızlıklarında gereken tam ve tedavilerin gözetilmesine, yaşlılıklarını huzur içinde ve sağlıklı geçirmelerine ilişkin çalışmalar yapmak, uyarılarda bulunmak, kamuoyu oluşturmak, ve bu konular da bağışçıları vakıf çatısı altında biraraya getirmek yolu ile kalıcı eserler   meydana çıkarılmasına uygun zemin oluşturmak ( örn: İleri yaş Yaşam evi, vb. )

Eğitim Etkinlikleri: Tüm vatandaşlarımıza, Cumhuriyet, Demokrasi, Atatürk İlke ve İnkılapları sevgisini aşılamak, okul öncesi ilk, orta ve yüksek öğretimde çağdaş eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasına destek vermek, okullar, öğrenci yurtları açmak ve işletmek, gereksinme ve başarı bursları vermek, öğrencilere sosyal yardımlar yapmak, kitaplıklar açmak, beceri kazanma kursları açmak. Vakfın amacına uygun olarak, her yıl 80’den fazla öğrenciye burs sağlanmak ile kalmayıp ayrıca ROTA adı verilen kişisel beceri ve mentorluk programı ile kariyer planlaması ve hayata bir adım önde başlamaları yolunda çalışmalar yapılmaktadır. Kendilerine burs sağlanan öğrencilerle zaman zaman bir araya gelinerek tanışma ve kaynaşma sağlanmaya çalışılmaktadır. Bursiyerlerimizin ileriki hayatlarında birer burs veren olmayı isteyen bireyler olması yolunda sosyal sorumluklarını da geliştirmeye çalışmaktayız.

Sosyal Etkinlikler: İyi yönetim ve iyi vatandaşlık ilkelerini geliştirmek, kural ve yasalara saygı ve uyma bilincini özendirmek ve geliştirmek, sosyal sorunlar ile dinlenme ve eğlence gereksinimlerine yardımcı olmak, sosyal tesisler kurmak ve kurulmuş tesislerin gereksinimleri olan malzeme, araç-gereç ve diğer giderlerini karşılamak, destek vermek ve katkıda bulunmak, insanların zihinsel, duygusal ve bedensel niteliklerini üstün kılacak , toplumsal yaşamı hem aile hem de topluluklar çerçevesinde daha insancıl duruma getirecek, bilim ve sanatın gelişmesini sağlayacak etkinliklerde bulunmak.

Adres: Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok. Dış kapı No :1 Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:11 No:1433, Okmeydanı-Şişli/İstanbul
Tel:  0 (212) 221 37 35
Fax : 0 (212 ) 220 28 86
Email : info@lisesvakfi.org

Daha detaylı bilgi için : www.lisesvakfi.org