lions Türkiye Lions Türkiye
 

Ege ve Akdeniz Hizmet Vakfı

Lions ve Leo Kulüpleri Dernekleri tarafından ortaklaşa düzenlenecek hizmet projeleri üzerinde inceleme yaparak koordine etmek, bu derneklerin Yönetim Kurulları ve Genel Kurul toplantıları için merkez binası ve lokal sağlamak amacıyla kurulmuştur.

 

Vakfın Amaçları:

* Mahalli ve mülki idare belediyeler teşkilatı ile ortak hizmet projeleri yapmak
* Kulüplerin ortaklaşa düzenledikleri hizmet projelerini realize etmek
* Çevre sorunlarının çözümüne yardımcı olmak
* Uyuşturucu ile mücadele etmek, rehabilitasyon hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamak
* Tarih ve kültür varlıklarını koruma konusunda hizmette bulunmak
* Beceri kazandırma konusunda çalışmalar sürdürmek
* Hizmet hedefi aynı olan vakıflarla işbirliği yapmak
* Lions, Lioness, Leo Kulüplerine toplantı ve hizmet imkanı sağlayacak bir yer temin etmek

Vakıf bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere konferans, panel, seminer, sempozyumlar düzenler ve hizmetleri ile ilgili neşriyatlar yapabilir, üyeler alabilir, tesis ve işletmeler kurabilir, her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, bağış, mal vasiyeti ile her türlü bağış ve yardımı kabul eder, amacına uygun her türlü tasarrufta bulunabilir, taşınır mallar edinebilir, satabilir veya üzerlerinde ayni haklar tesis edebilir, taşınmaz malları üzerine inşaat yaptırabilir.

Vakfın amaç ve çalışma konularına uygun olarak yapacağı yardımlarda ıse bazı kural ve yöntemler vardır.Bu kural ve yöntemler ise , vakfa üye Lions ,Lioness, Leo Kulüpleri’nden yazılı bir yardım isteği olmadan yardım kararı alınamaz. Vakfa intikal eden projeler incelenir, hizmetteki öncelik sırasına göre ele alınırlar.Yapılacak yardımların kaynakları araştırılır, temin edildikten sonra hizmet projesine başlanır.Yardımlar bütçeye konan tutarları aşamaz. Yapılması kararlaştırılan yardımlar her aşamada vakfın gözetimi ve denetimi altında gerçekleşir.

İletişim: 1642. Sk No.12 Bayraklı-İzmir, Tel: (0232) 345 29 60-62, Fax: (0232) 345 29 63