lions Türkiye Lions Türkiye
 

Leo Aktiviteleri

Projelerin Olgunlaştırılması

Her ne kadar Kulüp komiteleri projelerin olgunlaşmasında etkin rol oynuyorsa da Leo Kulüp Yöneticilerinin de planlanmakta olan aktivitelerin zamanında duyurulması ve tüm üyelerin katılımının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmaları için projelerden haberdar olmaları gereklidir. Projelerin planlanmasında Kulüp Yöneticilerinin şu prensipten hareketle yola çıkmalarında fayda vardır: Olaylara anlık ve telaşla müüdahale etmek yerine anında ve zamanında bilgi alarak planlı müdahale etmek her zaman olumlu sonuç verecektir. Örneğin; Kulüp bir hizmet aktivitesi planlıyor ise, Kulüp Yöneticileri bunun zamanlamasının doğru yapıldığından, kaynaklarının sağlandığından, ilgili izinlerin alındığından ve gerekli malzemenin hazır olduğundan emin olmalıdır. Yıl içerisinde gerçekleştirilecek Kulüp aktivitelerinin doğru koordinasyonu için Yönetimin bir aktivite takvimi hazırlamasında yarar vardır.

Üyelerin katılımı

Bir planlama yapıldığında, Kulüp Yöneticileri üyeleri periyodik olarak bilgilendirmek ve motive etmek durumundadırlar. Her üye aktivitede oynayacağı rolü bilmek durumundadır. Bu rol aktivite için; ne sağlaması gerektiği, ne zaman nerede olacağı, hangi telefon zincirine göre hareket edeceği gibi bilgileri içermektedir. Bu bilgilendirme zamanında ve doğru yerde yapılırsa Kulüp üyelerinin aktivite için sorumluluk duymaları ve sahiplenmeleri de sağlanır.
Kulüp Yöneticileri sıkça Kulüp projelerinin ancak takım ruhu ile gerçekleştirilebileceğinden bahsetmelidirler. Bu motivasyon geçmişte yapılmış olan aktivitelerin anlatılması ile de gerçekleştirilebilir. Kulüp üyelerinin ilgisini ve katılımını oluşturabşlmek için gelecekte planlanan çalışmalar hakkında sıkça görüş alışverişinde bulunmak gereklidir.

Sportif ve Sosyal Aktiviteler

Zaman zaman Leo Kulüpleri sportif ve sosyal aktiviteler de düzenlemek durumundadırlar. Bu, Kulüp üyeleri arasında dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesi ve müsabaka ruhunun yaratılması için uygun bir yoldur. Bu tür aktivitelere okul arkadaşları veya yakın çevre de davet edilerek Leo tanıtılmış olur. Yakında bir Leo Kulübü var ise ortak bir aktivite de gerçekleştirilebilir. Eğer yeterli katılım sağlanabilirse bir spor aktivitesi iyi bir fon geliştirici aktiviteye de dönüşebilir. Yaşgünleri, yıldönümleri, tatiller sosyal aktivitelerin ve partilerin düzenlenmesi için gerekli nedenleri oluşturabilirler. Kulüp Yöneticileri üyelerin kendi aralarındaki kaynaşmayı sağlamak ve yakın çevre ile birlikte olabilmek için bu önemli fırsatları iyi değerlendirmelidirler. Bu amaçla özel bir komite de kurulabilir.

Fon Geliştirici Aktiviteler

Kulüp amaçlarını gerçekleştirebilmek için sayısız fon geliştirme yolu vardır. Fon geliştirebilmek için aşağıdaki ana kurallara uyulması yararlı olacaktır:

1. Dikkatli planlama. Kaynaklarınızı ve işgücünüzü iyi değerlendirin ve çok geç olmadan zamanında önlemlerinizi alın: Yapılacak aktivite için parasal kaynak gerekli midir? Bu işi en az maliyetle nasıl tamamlarız? Parasal kaynak yerine insan kaynağını kullanabilir miyiz? gibi soruları mutlaka gerçekçi cevaplarla cevaplayınız.

2. İyi tanıtım ve duyuru: Aktivitenizden tüm çevrenin yeteri kadar haberdar olması başarınızın o kadar artması demektir. Genel anlamda duyurularınız için kullanabileceğiniz iletişim araçları:
* Basın,
* Genel yerlerde kullanılacak posterler, cam çıkarmaları, afişler, el ilanları, vb.
* Lions ve Leo Kulüplerine yazılı duyurular. Unutmayın ki fon geliştirici aktiviteleriniz için en yakın katılımcılar Lion’lar ve onların dostlarıdır.
* Yakın genel Lions ve Leo toplantılarında yapılacak duyurular.

3. Görevlilerin iyi tanımlanması ve takip edilmesi: Aktivitede görev alacak üyelerin görevlerini tam olarak bilip bilmediklerini belirli aralarla kontrol ediniz. Ancak bu şekilde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçebilirsiniz.

Fon geliştirmek amacıyla;
* Okulunuzda düzenlenen organizasyonlarda stand alarak satış yapabilirsiniz.
* El yapımı bazı hediyelik eşyalar üreterek panayır, kermes gibi katılımın fazla olduğu yerlerde satabilirsiniz.
* Önemli günler için kart, zarf, vb. yaparak satabilirsiniz.
* Turnuvalarla ek gelir sağlayabilirsiniz.
* Çocuk bakımı için bir ekip oluşturarak düzenli gelir sağlayabilirsiniz.
* Panayır vb. gibi eğlencelerde müzik veya koro türü bir grupla yer alarak gelir sağlayabilirsiniz.

Diğer Leo Kulüpleri İle Ortak Aktiviteler

Kentinizdeki veya Yönetim Çevrenizdeki Leo Kulüpleri ile yakın ilişki içerisinde olmak Kulübünüzün deneyimini artırmakta ve üyelerin Liderlik vasıflarını geliştirmekte büyük yarar sağlayacaktır. Kulüp üyelerinizin diğer Kulüp toplantılarına katılmaları, düzenlemeyi planladığınız aktivitelerinizde yeni fikirler edinebilmek için çok önemli fırsatlar yaratmanın yanında sağlam dostlukların kurulması için de güzel bir ortam sağlayacaktır.
Sportif ve eğlenceli turnuvaların organizasyonu, yıldönümü kutlamalarına katılım, ortak projeler ve ziyaretler gerçekleştirilmesi, ortak partiler düzenlenmesi, Yönetim Çevresi toplantılarına katılım diğer kulüplerle gerçekleştirebileceğiniz ortak çalışmalardan bazılarıdır.