lions Türkiye Lions Türkiye
 

Törel İlkelerimiz

Lions Törel İlkeleri tüm Lion’ların örnek alması gereken kişisel davranış şeklini gösterir.

Lions’un Törel İlkeleri
Yaptığım işin değerine olan inancımı, sunduğum nitelikli 
hizmetlerle tanınarak göstermek.

Çalışmalarımda başarıyı hedeflemek, hak ettiğim karşılığı 
aramak ancak başkalarının haklarına zarar verebilecek 
davranışlardan uzak durmak; haksız yarar sağlayan veya 
kuşku uyandıran işlerden elde edebileceğim başarıyı kabullenmemek.

Kendi işimi ilerletmek için başkalarınınkini bozmak 
gerekmediğini unutmamak, hizmet verdiğim kişilere ve
kendime karşı dürüst olmak.

Kişisel haklarım, ahlaki tutumum veya başkalarına karşı
davranışlarım kuşku uyandırırsa, bunları gidermek.

Arkadaşlığı bir araç değil bir amaç olarak kabul etmek.
Gerçek dostluğun çıkar gözetmeden birbirine yardım etmek
olduğunun bilincine ulaşmak.

Bir vatandaş olarak, ulusuma ve topluma karşı olan
yükümlülüklerimi unutmamak, değişmez sadakatimi söz,
tutum ve davranışlarımla göstermek; zamanımı, çabanı ve 
olanaklarımı onlar için özgürce kullanmak.

Acılıyı teselli etmek, zayıfı desteklemek ve muhtaçlara
yardımcı olmak.

Eleştirilerimde dikkatli, övgüde adil olmak, yıkıcı değil yapıcı davranmak.