lions Türkiye Lions Türkiye

Genç Lion'lara Liderlik Seminerleri

1990’lı yılların başlarından bu yana ‘Etkin Liderlik’ veya ‘Değişim Liderliği’ kavramları tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı. Bu kavramların temel ögesi ise ‘Liderliğin asgari nitelikleri ile kazanılabilen bir beceri olduğu’dur. Uluslararası Lions, Liderliğin kazanılabilen bir beceri olduğunu 1960’lı yıllardan beri ısrarla vurguluyor ve buna yönelik olarak lider yetiştirme programlarını uygulamaya koyuyor. Bu da Lions’un farkı…

Ancak, gerek ülkemizde gerekse Uluslararası'nda uygulanan Lionistik eğitim programlarının temeli; ‘liderlik zamanı geldiğinde anlatılmalıdır’ anlayışı üzerine kurulmuştur. Lionistik bilginin organizasyonun işleyişi bölümü üyenin hemen yararlanmaya başladığı aktif uygulama olmasına rağmen, üyelerin kişisel gelişim ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Gelis programı talebi karşılamak üzere hazırlanmıştır. Program ilk olarak, 118U Yönetim Çevresinde, Lions Eğitim Okulu'nun hazırlık ve girişimleri ile 2009-10 Döneminde alınan karar gereğince 2010-11 döneminde uygulamaya konulmuştur.

GELİS, liderliğe  uzanan yolda, bir Lion’un kişisel gelişimine, motivasyonuna ve bu gelişimin kurum yararına kullanımına  odaklı bir paylaşım sürecidir. Bu süreç;

bir Lion’un kim olduğunu irdelemesi ve bulunduğu kurumu tanıması ile başlar, Liderlik yapacağı kitleyi doğru analiz etme, iletişim/etkileşim incelikleriyle devam eder, Yönetim becerilerinin, başarının somut kanıtı olan proje ve hedeflere  ulaşmadaki değerini irdeler ve geliştirilmiş tüm bu becerilerle, sadece zamanın iyi bir lideri olmakla kalmayıp, kurumunu gelecekte daha yükseklere  taşıyacak değişimi yaratmasını amaçlar…

Kişisel gelişimin sadece yeni beceriler kazanmak ya da var olan becerileri geliştirmek değil, aynı zamanda alışkanlıklarımızdan ve edindiğimiz kısıtlayıcı yaklaşımlardan kurtulmak olduğu esasını benimseyen GELİS, yöntem olarak bilgi ve deneyimlerin teorik olarak aktarımı yanında; uygulamaları, interaktifliği ve atmosferi sayesinde, kavramların duygusal boyutta yaşanması esası üzerine kurulu bir  paylaşım sistemidir.

Gelis Seminerleri 1-3 yıl Lions yaşı olan üyelere açıktır. Seminerler bir dönem içerisinde toplam beş günde tamamlanır. Her ay bir cumartesi günü tam gün olacak şekilde seminer düzenlenir. Seminerler genel seminer anlayışının ötesinde interaktif ve uygulama ağırlıklıdır. Akılda kalmayı kolaylaştırmaya yönelik olarak her seminerin Don Kişot, Daltonlar, Şirinler, Karagöz-Hacivat ve Nasreddin Hoca gibi bir karakteri ve bir de rengi vardır. Genel olarak Liderlik, hitabet, yönetim becerileri, proje geliştirme, eylem planı oluşturma, zaman yönetimi, değişim, iletişim ve etkileşim gibi konuları kapsamaktadır.

Semineri başarıyla tamamlayan üyelere sertifika'nın yanısıra Gelis Rozeti ve Gelis Program Rehberi adlı bir de kişisel gelişim kitabı armağan edilmektedir.

Projeye katılmak isteyen 1-3 yıl aralığındaki Lion'ların her dönem başında Yönetim Çevresindeki duyuruları takip etmesi gerekmektedir.