lions Türkiye Lions Türkiye

Lions Acil Yardım Programı

Lions Acil Yardım Programı, Doğal Afetler meydana geldiğinde, insanlar yardım bekler. Lionlar uzun yıllardır doğal afetlerden zarar görenlere insani yardımda bulunmaktadırlar. Lionlar toplumlarına hizmet etmeye özellikle kriz zamanlarında devam ederler.

Lions Acil Yardım Programının misyonu: Acil durumlarda ihtiyaç duyulan hizmetleri standardize edilmiş bir yapı ve yardımlaşma ağı ile sağlamaktır. Bir felaketten sonra yapılacakların planlanması da bu programın bir parçasıdır.

Bazı acil durumlar tek bir aileyi etkilerken diğerleri bütün bir kasabayı, şehirleri veya ülkeleri etkileyebilir. Durumun şiddeti yapılacak yardımın boyutunu ve seviyesini belirler. Lionlar, kriz anlarında ve acil durumları veya doğal afetleri takip eden aşamalar sırasında gerekli yardımı sağlayabilmek için önemli bir kaynak ve aynı zamanda  “kuvvet çarpanı” olarak her daim hazırdırlar.

1.Seviye Acil Durum: Sadece birkaç kişiyi veya bir grup insanı etkiler. Evde çıkan bir yangın veya yalnızca bir bölgede oluşan su baskınları 1.Seviye Acil Durumlara örnek gösterilebilir. Bahsedildiği gibi sınırlı bir acil durumda, yerel bir yardım gereklidir. Örneğin bir Lions Kulübü gereken yardım ve içme suyu, erzak, kıyafet ve barınak gibi ihtiyaçları sağlayabilir.

2.Seviye Acil Durum: Coğrafi olarak daha büyük bir alanı etkiler. Kasırgalar, fırtınalar veya hortumlar 2.Seviye Acil durum olarak kabul edilebilir. Bu tip acil durumlar iyi koordine edilmiş bölgesel bir yardım gerektirebilir. Bu seviyede ilk olarak hükümetler ve diğer yardım kuruluşları yardım ederler. Yönetim Çevreleri Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF) Acil Durum Fonu almak için talepte bulunabilirler.

3.Seviye Acil Durum: Yüzlerce veya binlerce insanı etkiler. Tsunami veya deprem gibi felaketlerin kurbanlarına bir veya birden fazla Çoğul Yönetim Çevresi yardımda bulunabilir. Hükümetler ve Kızıl Haç/Kızılay gibi uluslararası yardım federasyonlarının ve diğer yardım kuruluşları ile birlikte Lionlar ihtiyacı olanlara insani yardım ulaştırmak için çalışırlar.

Lions Acil Yardım Komitesi  

Yönetim Çevreleri ve Çoğul Yönetim Çevreleri, kendi bölgelerinde oluşabilecek acil durumlara karşı Lions Acil Yardım Komiteleri oluşturabilirler. Genel Yönetmenler veya Konsey Başkanları komite üyelerini belirlerler. Acil Yardım sağlayıcısı olarak ortak bir amaca hizmet edenler yerel bir Acil Yardım Lions Kulübü kurmaları için teşvik edilebilirler. Acil Yardım hazırlık çalışmaları Lions Kulüplerine yeni üyeler kazandırmak açısından da önemlidir.

Acil Yardım Planı  

Lions Acil Yardım Komitesi üyeleri yer aldıkları coğrafi alanın gerekliliklerine uygun bir Acil Yardım Planı oluşturabilirler. Söz konusu plan deprem fay hatları veya ova taşkınları gibi yerel risk faktörlerini göz önüne almalıdır. Lions Acil Yardım Komite Başkanı yerel otoritelerle bağlantı kurarak hâlihazırda bir acil durum planı olup olmadığını öğrenmeli, eğer varsa bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürerek eksikleri belirlemelidir. Acil Durum Planı diğer acil durum yönetim kuruluşları ve arama-kurtarma gibi özel eğitim gerektiren uygulamaları koordine etmeyi sağlayacak yönergeleri de içermelidir. Lions Acil Yardım Komitesi Acil Durum Planını yıllık olarak değerlendirecek ve gerekli olduğu takdirde değişiklikler yaparak yenileyecek bir sistem geliştirmelidir. Ayrıca komite yönetim merkezi olarak da kullanılabilecek bir toplantı merkezi belirlemelidir.

Lions Acil Yardım Programı

Felaket Sonrası Yapılacaklar

Acil Yardım Planı