lions Türkiye Lions Türkiye

Organizasyon

Uluslararası Lions Organizasyon şemasından da görülebileceği gibi tekil ve çoğul yönetim çevreleri hayati derecede önem taşımaktadırlar.

Uluslararası Lions, her yıl farklı bir ülkede yapılan Uluslararası Konvansiyonda seçilen Uluslararası Başkan ve üç Yardımcısı tarafından yönetilir. Lions'un Uluslararası Merkezi Chicago-Illinois ABD'dedir. Dönemini bitiren Uluslararası Başkan LCIF Başkanı olarak görev yapar.

Genel Yönetmenler Konseyi, Çoğul Yönetim Çevresinin yönetim organıdır ve yönetim çevrelerine yönetsel destek sağlar. Uluslararası Birliğin ve Yönetim Kurulu’nun kararlarına tabidir.

Yönetim yapısında Yönetim Çevreleri temel unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. Yönetim Çevreleri, Uluslararası Lions tarafından görevlendirilen Genel Yönetmenler ve Genel Yönetmen Takımı tarafından sevk ve idare edilmektedir. Yönetim Çevrelerinde Genel Yönetmene yardımcı organlardan birisi de Yönetmenler Kuruludur. Yönetmenler Kurulu (Kabine), Yönetim Çevresinde Uluslararası Birliğin yönetimini etkileyen plan ve politikaların hazırlanmasında ve yürütülmesinde Genel Yönetmene yardımcı olur. Yönetmenler Kurulu (Kabine) üyeleri şunlardır:

    Genel Yönetmen
    Geçen Dönemin Genel Yönetmeni
    Genel Yönetmen Birinci ve İkinci Yardımcıları
    Yönetmenler Kurulu Sekreteri ve Saymanı
    Kesim Başkanları (opsiyonel)
    Bölge Başkanları
    Yönetim Çevresi Komite Başkanları ve koordinatörleri gibi Yönetim Çevresi tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen diğer Lion’lar.

Yönetim Çevresinin yönetimi içerisinde Kulüp Operasyonları önemli bir yer tutar. Kulüpler için yapılan tüm işlemler bu kapsamda nitelendirilirler. Yönetim Çevresi yönetimi, tanıtım ve halkla ilişkiler ve hizmet aktivitelerinde başarılı olan Lion ve Leo'lar için verilen birçok ödül ve madalyalar ile sertifikalar vardır.

Lions'un bir diğer önemli özelliği ise bir Liderlik Okulu olmasıdır. Profesyonel uzmanlar tarafından hazırlanmış olan liderlik geliştirme programları ile Lions benzeri örgütler arasında fark yaratır.

Lions, üye sayısının artmasıyla dünya insanına götürülen insani hizmetlerin de artacağına inanır. Bu nedenle üyelik programlarına özel önem verilmektedir.