lions Türkiye Lions Türkiye

Organizasyon Bilgileri

İstanbul Etiler Lions

Haber Bilgileri

Etiler Lions Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, 14 Mayıs 2019 tarihinde vefat eden üyesi, Türk Lions’unun ve Türk Lions Vakfı’nın saygın ismi Lion Samim As (PCC) adına, yaşamındaki prensiplere uygun olarak bir mükemmellik ödülü programı başlatıyor.
Etiler Lions Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, 14 Mayıs 2019 tarihinde vefat eden üyesi, Türk Lions’unun ve Türk Lions Vakfı’nın saygın ismi Lion Samim As (PCC) adına, yaşamındaki prensiplere uygun olarak bir mükemmellik ödülü programı başlatıyor.
Lion Samim As Mükemmellik Ödülü'ne ülkemizin refafı ve yücelmesi, insanlığın barış ve mutluluğu için çalılan herkes, Lion ve/veya Leo olup olmadığına bakılmaksızın, 29 Şubat 2020 Cumartesi akşamına kadar önerilen kişi/kuruluş adı ile öneren Lion/Leo'nun gerekçesi ile aday gösterilebilir.
Önerilen adaylara ilişkin oylama da 30 Nisan 2020 Perşembe akşamı sona erecek. Lion Samim As Mükemmellik Ödülü, 18 Mayıs 2020 Pazartesi akşamı Etiler Lions Kulübü'nün Mayıs ayı genel toplantısında ve Samim As'ın vefatının ilk yıldönümünde sahibine takdim edilecektir.
Önerileri 118-T Yönetim Çevresi Sekreterliği'ne teslim edebilir veya hakan@turkkusu.com adresine yollayabilirsiniz.
 
Lion Samim As Mükemmellik Ödülü Yönetmeliği


1) Lion Samim As Mükemmelik Ödülü yaşadığı topluma mesleği, sanatı veya duyarlılığı ile hizmet eden herkese açıktır. Ülkemizin refahı ve yücelmesi, insanlığın barış ve mutluluğu için çalışan herkes, Lion ve/veya Leo olup olmadığına bakılmaksızın aday gösterilebilir.
2) Aday gösterenin MD118 Lions Kulüp’lerinden birinde en az bir yıllık üye olan, son bir yıl içinde en az dokuz toplantıya katılan, mali yükümlülüklerini yerine getiren bir Lion veya Leo olması esastır. Lion ve Leo’lar kendini de aday gösterebilir. Lion ve/veya Leo olmayanların önerdiği adaylar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3) Aday gösteren Lion veya Leo, adayının kim olduğunu varsa ünvanını ve mükemmel olduğunu düşündüğü çalışmanın detaylarını yazılı olarak iletecek, gerek gördüğü takdirde fotoğraf, video, grafik, uygulama (app) ve ses kayıtları ile destekleyecek ve bunları başvurusunun ekinde listeleyerek sunacaktır. Başvuru 118-T Yönetim Çevresi Sekreterliği’ne teslim edilecek veya elektronik ortamda iletilecektir.
4) Başvurular Ocak ayında başlayacak, Şubat ayında aday gösterilme süreci bitecektir. Mart ayında oylama başlayacak ve Nisan ayında sona erecek olup sonuçlar Mayıs ayında düzenlenecek tören ile hak sahibine/sahiplerine takdim edilecektir.
5) Aday başvurularını jüri değerlendirecek; her jüri üyesi en çok 3 başarılı aday ile gerek gördüğü takdirde elenmesi gerektiğini düşündüğü bir adayı teklif edecektir. Adaylar önce en çok teklif edilenden en az teklif edilene doğru sıralanacak, elenmesi yönünde oy verilenlerin toplam puanları o kadar eksiltilerek son liste hazırlanacaktır.
6) Adayın bu listedeki yeri ve aldığı puana bakılmaksızın, mümkün olan en geniş katılıma uygun olan ortamda oylamaya çıkarılacak, aldığı oylar yine jüri tarafından sayılacak ve ödüle hak kazanan isim/ler belirlenecektir. Jüri, üçü aşmamak kaydıyla birden fazla isim belirleyebilir.
7) Jüri; kurumsallaşması yolunda ilk 3 yıl için seçilecek bir Jüri Başkanı ile Etiler Lions Kulübü (Derneği Yönetim Kurulu) Başkanı tarafından görevlendirilecek Etiler Lions Kulübü Derneği’nin iyi durumdaki bir üyesi, Etiler Lions Kulübü’nün bağlı bulunduğu 118-T Bölge Başkanı ve silsilede bağlı olduğu 118-T Kesim Başkanı, Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı - Genel Yönetmeni ile Genel Yönetmen’in gerekçeli teklifi ile atanacak bir 118-T ve bir MD118 görevlisi ile teşekkül edecektir. Jüride en az 5, en çok 7 kişi görev yapacaktır. Etiler Lions Kulübü (Derneği Yönetim Kurulu) Başkanı, kendi çalışma döneminde jüriye başkanlık yapacaktır. Jüri Başkanlığı ve üyeliği görevleri devredilemez, mücbir sebep ile bu görevi yapamayacakların yerine Etiler Lions Kulübü (Derneği Yönetim Kurulu) Başkanı, 118-T Genel Yönetmeni ve MD118 Konsey Başkanı tarafından ortaklaşa belirlenecek bir Lion atanabilir. Jürinin görevi sonuçların ilan edilmesi ve ödüllerin hak sahiplerine takdimi ile sona erer.
8) Ödül, tercihen konuya yatkın Lion ve/veya Leo’!lar tarafından tasarlanacak ve imkanlar gözetilerek jüri tarafından kesinleştirecektir.
9) Lion Samim As’ın ailesi, ödül töreninin onur konuğu olarak davet edilecek ve ağırlanacaktır.
HERKESE AÇIK
20-01-2020