lions Türkiye Lions Türkiye

Organizasyon Bilgileri

Mersin Yenişehir Lions

Haber Bilgileri

2019-2020 hizmet dönemi 3. Kabine toplantısı 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde Antakya Anemon Otelde yapılmış olup kulübümüzden 8 üyemiz (bir üye eşi ile) ile iştirak edilmiştir.
118-U YÇ ANTAKYA KABİNE TOPLANTISINA İŞTİRAK

Sayın Lionlar, değerli leolar,

2019-2020 hizmet dönemi 3. Kabine toplantısı 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde Antakya Anemon Otelde yapılmış ve kabineye Kulübümüzden Kulüp başkanı Resmiye UÇAR ve diğer 7 üyemiz iştirak etmişlerdir. Program süresince Kabine üyelerimizden Sayın Ln. Nurten ÖZTÜRK(23 Nisan 2020 Kutlama KOmitesi) 23 Nisan 2020 de kutlanacak 100 yılda 2020 çocuk Ankara'ya projesi ile ilgili çalışmaları anlatmış,  Sanat ve Kültrüel Faaliyetler Güney-2 sorumlusu Sayın Ln. Halil DELİBAŞ ise dönem faaliyetleri ve yakın dönem planlanan faaliyetleri içeren bir sunum(hizmet koordinatörü adına)  yapmışlardır.

En derin Lions saygılarımızla
Resmiye UÇAR
Yenişehir LK. Bşk.
HERKESE AÇIK
09-02-2020