lions Türkiye Lions Türkiye

Haber Bilgileri

Pandemi Ulusal Komisyon Başkanlığı Md 118 Pandemi Projesi Ekibi, 2020-2021 Hizmet Yılı Çalışma Raporu
Konsey Başkanımız Sn. Aysan Şakar ve Dönem Genel Yönetmenlerimizin talebi ile, Pandemi Ulusal Komisyon Başkanlığı Md 118 Pandemi Projesi Ekibi, 2020-2021 Hizmet Yılı Çalışma Raporunu, 29.05.2021 Cumartesi günü saat 14.00-16.00 arasında çevrimiçi toplantıda sunacaklardır.
Lion sevgi ve saygılarımızla.
 
Ln. Dr. Can Canver
Pandemi Ulusal Komisyon Başkanı 
 
HERKESE AÇIK
29-05-2021