lions Türkiye Lions Türkiye

Haber Bilgileri

2022-2023 Döneme Merhaba - Tuba Tengiz YılmazYENİDEN MERHABA...

Güldük-Eğlendik
Sevdik-Sevildik
Sardık-Sarıldık
Koştuk-Yorulduk
Durduk-Dinlendik
Söyledik-Dinledik
İstedik-Yaptık
BİR’dik
BİZ olduk.

Şimdi merhaba zamanı.
Merhaba.
Yeniden merhaba.

Ne büyük mutluluk verir insana merhaba demek, merhaba duymak...

Bugün yine çok mutluyum çünkü siz dostlarıma, bana verilen bu onurlu görev için yeniden merhaba diyorum.

İnsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek, enerji veya maddi dünya ile ilgili herhangi bir şey değildir. O düşünceler ülkesindeki insanın en büyük buluşu, anlaşarak takım halinde çalışmaktır.

Vizyon, hedef, bağlılık, iletişim ve dayanışmayla çalışmak yani takım olmak, orkestra gibidir; bu orkestra gücünü uyumdan alır, solist yoktur. Takım üyeleri birbirleriyle sürekli etkileşim halindedirler. Bu nedenle de kendi sorumlulukları kadar diğer üyelerin sorumlulukları da, bu uyumu arttırır.
Takım çalışmasının en güzel yanı “beraber çalıştık ve beraber başardık” duygusunu yaşamaktır.

Öncelikleri; “ COMMUNICATION / İLETİŞİM , COLLABORATION / İŞBİRLİĞİ , ACCOUNTABILITY / HESAP VERİLEBİLİRLİK, FAMILY / AİLE ve FUN / EĞLENCE ” olan büyük takımımızın uluslararası lideri Uluslararası Başkanımız Brian Sheehan, “Harekete geçmek için birlikte çalıştığımızda, kendimiz için değil toplumlarımızın iyiliği için, yapamayacağımız hiçbir şey yoktur.” diyerek sloganının ana mantığını dile getirmiş ve “We Serve” sloganı ile beraber, “Together We Can” sloganını da benimseyerek odağının takım çalışması olacağını belirtmiştir.
 
Biz de, Uluslararası Başkanımızın bu açılımından ilham alarak; Uyum, Uzlaşma ve Anlaşma temeli üzerine oturttuğumuz takımımıza AHENK Dönemi Takımı adını verdik.

“Hizmet Ediyoruz” temel amacı ve “Nerede bir ihtiyaç varsa, orada bir Lion vardır” felsefesiyle;

* Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleri, ilke ve inkılapları doğrultusunda ülkemizin mutluluğuna hizmet etmek,
* Konfederasyon yapımız içinde çağdaş ve laik cumhuriyet anlayışımızı korumak,
* Çalışmalarımızı, uluslararası ve ulusal yasa, tüzük ve yönetmeliklerimiz ışığında sürdürmek,
* Dünyada en fazla üyeye sahip bir sivil toplum kuruluşunun üyesi olarak içinde bulunduğumuz aile, çevre ve topluma her anlamda örnek olmak,
* Andımızın her kelimesini içselleştirerek yaşamak, saygı, sevgi ve gülümsemeyi bir an olsun unutmamak, deneyime değer vererek yarının ilklerini yaratmak,
* Gerek uluslararası ve gerekse ulusal kurumsal yapımız içinde yönetsel süreçler ve hizmetlerimizde devamlılığı sağlamak,
* Zaman dahil tüm kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak,
* Lions, iş ve aile üçgenini özveri, anlayış, paylaşım kavramlarıyla çizmek,
* Gönüllülükteki sorumluluğu unutmamak, toplam kalite inancını kucaklamak, Lions’a birlikte güç vermek için 5 ana başlık altında topladığımız yaklaşım adımlarımızı; Üyelik, Hizmet, Motivasyon, Tanıtım ve Yönetim olarak tanımladık.
İletişim, İşbirliği, Hesap verilebilirlik, Aile ve Eğlence …

Her biri yaşama olumluluk yükleyen bu kavramlar, dönem yaklaşım adımlarımızla birleşince olağanüstü sonuçlara ulaşacağımıza yürekten inanmalıyız.

Değerli Dostlarım,

Dile getirdiğimiz yaklaşımlarımızı eylem haline getirerek amacımız; mutlu üyelerle dolu kulüpler, mutlu yönetim çevreleri ve yönetim çevrelerinin etkin hizmetleriyle de mutlu toplum yaratabilmektir.

Mükemmelliğe giden yolda, hedeflerimizi hayata geçirebilmek için her birinizin anahtar bir rolü var.

Bu bakış açısıyla çıktığımız yolda, orkestra yönetmenin zevkini tüm seslerin duyulmasıyla alacağımıza yürekten inanıyor ve 118T Ali Alp Arkaç, 118U Ayşegül Taş, 118R Yakup Özdanon, 118K Tamer Kunlar, 118E Prof. Dr. Suphi Vehid, 118Y Doğan Yeşin, hizmet ortağımız KKTC Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyon Başkanı Prof. Dr. Süheyla Erbilen Üçışık ve elbette Leolarımız ile birlikte takım çalışması ve iş birliği olduğunda harika şeyler başarılabilir anlayışıyla,
 
“Sevgi dolu birlik, güçtür” diyor,
 
en içten Lions sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
 
Uluslararası Lions MD 118
2022-2023 Dönem Konseyi adına 
Tuba Tengiz Yılmaz
 


HERKESE AÇIK
01-07-2022