lions Türkiye Lions Türkiye
 

LİONS TARİHİ

Uluslararası Lions Kulüpleri Şikago’da bir sigortacı olan Melvin Jones’un rüyası olarak başladı. Melvin Jones, yerel meslek kuruluşlarının ufuklarını, salt mesleki olan ilgi alanlarından, toplumlarının ve daha geniş anlamda dünyanın daha iyi koşullara erişmesi için genişletmeleri gerektiğine inanıyordu. Jones’un üyesi olduğu grup olan “Business Circle of Chicago” (Şikago İş Çevresi) grubu bu görüşü benimsedi.   Ülkenin   çeşitli   yerlerindeki   benzer gruplarla temas edilerek, 7 Haziran 1917 tarihinde Şikago’da LaSalle  Oteli’nde bir örgütlenme toplantısı yapıldı. Bu yeni grup, toplantıya katılan gruplardan birinin adını aldı.

Association of Lions Clubs (Lions Kulüpleri Birliği)

Aynı yılın Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin, Teksas Eyaleti’ndeki Dallas kentinde 1. Konvansiyon düzenlendi. Konvansiyona 9 eyaletten 22 kulübü temsil eden 36 delege katıldı. Tüzük, Yönetmelik, Amaçlar ve Törel İlkeler kabul edildi. O yıllarda kabul edilen resmi amaçlardan biri de şu idi: “ Hiçbir kulüp, üyelerinin mali yönden iyileştirilmesini amaç edinemez.” Evansville, Indiana’dan Dr. W. P. Woods, ilk başkan seçildi.

Birliğin kurucusu olan Melvin Jones birliğin sekreteri olarak seçildi ve yaşamının sonuna kadar bu görevde kaldı. 

1920 yılında, ilk kulübün Kanada’da Windsor-Ontario’da kurulması ile örgüt Uluslararası kimlik kazanmıştır. Daha sonra Meksika’da, Çin’de ve Küba’da kulüpler kuruldu. 1927 yılında 183 kulüpte üye sayısı 60.000’e ulaşmıştır. 1935 yılında Panama’da , Orta Amerika’nın ilk kulübü, hemen arkasından Kolombiya’da, Güney Amerika’nın ilk kulübü kurulmuştur.