lions Türkiye Lions Türkiye

Ülkelerarası Projeler

Uluslararası Yarışmalar

Uluslararası Lions'un, herkese açık olan yarışmalar dışında sadece Lion ve Leo'lara açık olan yarışmaları da vardır.  Bu yarışmaların bazılarına bu bölümde yer vereceğiz.

Halkla İlişkiler Fikir Yarışması

Ödüller:   Birinci = Plaket  
2 Onursal Mansiyon = Sertifika
1. Yarışma tüm Lionlar, Leolar, Lions Kulüpleri, Leo Kulüpleri, Yönetim Çevreleri ile Çoğul Yönetim Çevrelerine açıktır. Kazanan fikirler muntazam olarak THE LION Dergisi ile www.lionsclubs.org sitesinde ilan edilecektir.
2. Fikirler, toplum üyeleri ile medyanın dikkatini başarıyla çeken, varlığını sürdürebilir halkla ilişkiler aktivitelerini temsil etmelidir.
3. Fikir sunumları, sadece değerlendirmeye alınacak olan 1 Mart ile 1 Mayıs tarihleri arasında kabul edilecektir.
4. Fikirler,
* Kalite,
* Uygulama kolaylığı ve
* Ulaşılan başarı üzerine değerlendirilecektir.

Fotoğraf Yarışması

Ödüller:   Birinci  =  Plaket
1 Onursal Mansiyon = Sertifika
1. Yarışma tüm Lion’lar, Leo’lar, Lions Kulüpleri, Yönetim Çevresi ile Leo Kulüplerine açıktır. Her bir kategoride listelenmiş ödüller sunulacaktır. Buna ek olarak kazanan fotoğraflar hem THE LION Dergisinde hem de www.lionsclubs.org resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.
2. Katagoriler:
* Gelir Getirici,
* Toplum hizmet aktiviteleri ile ve
* Gençlerin Katıldığı Aktiviteler şeklinde üç yarışma kategorisi bulunmaktadır.
3. Fotoğraflar, aktif olarak fon toplama görevlerini ve hizmet aktivitelerini yerine getiren Lion’lar ve/veya Leo’ları göstermelidir. Poz verilmiş, sahnelenmiş  ve hareket göstermeyen  fotoğraflar, sosyal ve kulüp içi aktiviteleri içeren fotoğraflar gibi olanlar diskalifiye edilecektir.
4. Fotoğraflar, üzerinde bir yerde ya elbise üzerinde, ya da geri planda bir Lions veya Leo logosu taşımalıdır.
5. Bütün sunumlarda bir baskı ve negatif bulunmalıdır. Slaytlar kabul edilebilir. Bütün resimler en geç karar verilecek yılın Mayıs ayının 1’ine kadar Uluslararası  Merkez’in Halkla İlişkiler & İletişim Bölümü’ne sunulmuş olmalıdır.  
6. Fotoğraflar, sanatsal kalite,  Logo’nun göze çarpıcılığı ve Birliği ne kadar iyi temsil edilebildiği bakımından değerlendirilecektir.
 
Uluslararası Bülten Yarışması

Ödüller:   Birinci = Plaket
4 Onursal Mansiyon = Sertifika
1. Yarışma Çoğul Yönetim Çevresi hariç tüm Lions Kulüpleri ile Yönetim Çevrelerine açıktır.  Her bir kategoride yukarıda listelenmiş ödüller sunulacaktır.
2. Lions Kulüpleri, en iyi kulüp bültenlerinin aynı sayısından 2 şer nüsha sunmalıdırlar.
3. Yönetim Çevreleri, en iyi tek kulüp bültenlerinin aynı sayısından 2 şer nüsha sunmalıdır. Bir amaçtan veya projeden daha fazla bülten yayınlayan Yönetim Çevreleri sunum için sadece bir tane seçmelidir. (Sadece Uluslararası Merkez Halkla İlişkiler ve İletişim Bölümü tarafından alınan ilk uygun Yönetim Çevresi bülteni değerlendirmeye alınacaktır.)
4. Haber Bültenleri, Uluslararası Lions Konvansiyonunda karar verilecektir. En geç Mayıs ayının 1’inde  Uluslararası Merkez’deki  Halkla İlişkiler ve İletişim Bölümü’nde olmalıdır. Resmi Yarışmaya Giriş Formu başvuruya eklenmelidir.
5. Haber Bültenleri;
* İçeriğinin kalitesi,
* Sayfa düzeni,
* Yayın tasarımı ve
* Prodüksiyon açısından değerlendirilecektir.     

Uluslararası Değişim Pin’i Yarışması

Ödüller: Birinci = Plaket
4 Onursal Mansiyon = Sertifika
1. Yarışma tüm Lions Kulüpleri, Yönetim Çevreler ile Çoğul Yönetim Çevrelerine açıktır. Her bir kategoride yukarıda listelenmiş ödüller sunulacaktır.
2. Tüm Lions Kulüpleri, Yönetim Çevreleri ile Çoğul Yönetim Çevreleri, Uluslararası Merkezdeki Kulüp Malzemeleri Bölümü’nün yetkili lisansına sahip olan kişilerden pin almış olmalıdırlar (Daha fazla bilgi Merkezdeki bu Bölümden temin edilebilir).
3. Bütün pinler, tekrar satış için değil, değişim amacıyla yapılmalıdır. Pinlerin tekrar satıldığına dair bir delil bulunması halinde satanlar yarışmadan otomatik olarak yarışma dışı bırakılacaklardır.
4. Kulüp Malzemeleri ve Dağıtımı Bölümü tüm Konvansiyon Değişim Pinlerinden ikişer adedi ellerinde tutacaklardır. Kulüp Malzemeleri Personeli her bir pinin bir örneğini Pin Değişim Yarışmasına girmesi için Halkla İlişkiler ve İletişim Bölümü’ne verecektir.
5. Sadece 1 Mayıs’a kadar teslim edilen pinler Uluslararası Lions Konvansiyonunda değerlendirmeye alınacaktır.
6. Pinler;
* Tasarım kalitesi,
* Göze çarpıcılık ve
* Orijinallik bakımından değerlendirilecektir.
Yarışmaya katılan Pinlerin tasarımın bir bölümünde Lions Amblemini olmalıdır.                     

Uluslararası  Dostluk Bayrağı Yarışması  

Ödüller:   Birinci = Plaket
1 Onursal Mansiyon = Sertifika
1. Yarışma Çoğul Yönetim Çevresi hariç tüm Lions Kulüpleri ile Yönetim Çevrelerine açıktır.  Her bir kategoride yukarıda listelenmiş ödüller sunulacaktır.
2. Gerekli yetkili lisansına sahip kişilerden veya Kulüp Malzemeleri Bölümü’nden o andaki mali yıl boyunca satın alınmış Bayraklar bu yarışmaya katılabilirler. (Bütün bilgiler, Merkezler deki bu bölümden temin edilebilir).
3. Bütün Bayraklar tekrar satış için değil, sadece birbiriyle değişim amacıyla yapılmalıdır.
4. Uluslararası Lions Konvansiyonu öncesinde Kulüp Malzemeleri Bölümü, Uluslararası Lions Kulüpleri yoluyla sipariş edilen bayraklardan birer örnek alacak ve yarışmada değerlendirmek üzere yetkili lisansa sahip kişilerden kulüpler ve Yönetim Çevresi için üretilen bayraklardan birer tane sağlamalarını isteyecektir. Kulüp Malzemeleri Bölümü (Club Supplies and Distribution Division) her bir bayraktan birer örneği yarışmaya girmek için Uluslararası Merkez Halkla İlişkiler ve İletişim Bölümüne teslim edecektir.
5. Sadece 1 Mayıs’a kadar teslim edilen Bayraklar, Uluslararası Lions Konvansiyonunda değerlendirmeye alınacaktır
6. Bayraklar;
* Tasarım kalitesi,
* Göze çarpıcılık ve
* Orijinallik bakımından değerlendirilecektir.

Uluslararası İnternet Sitesi Yarışması

Ödüller:   Birinci = Plaket
2 Onursal  Mansiyon = Sertifika
1. Yarışma tüm Lions Kulüpleri, Yönetim Çevreleri ile Çoğul Yönetim Çevrelerine açıktır. Her bir kategoride yukarıda listelenmiş ödüller sunulacaktır.
2. Bütün Kulüpler, Yönetim Çevreleri ile Çoğul Yönetim Çevreleri İnternet Sitelerinin Bilgisayar çıkışı kopyalarını Resmi Yarışma Kayıt Formunda URL’lerini dahil etmiş olarak sunmalıdırlar.
3. Yarışma Başvuruları, Uluslararası Merkez’deki  Halkla İlişkiler ve İletişim Bölümü’ne  Uluslararası Lions Konvansiyonu’nda karar verilecek yılın Mayıs ayının 1’inde ulaşacak şekilde yapılmalıdır. Resmi Kayır Formu giriş formu ile birlikte gönderilmelidir.
4. İnternet siteleri;
* İçerik ve
* Tasarım’ın kalitesi ile değerlendirilecektir.

Herhangi bir yarışmanın, Yarışma Kayıt Formu için (PR-763) Birliğin www.lionsclubs.org internet sitesini ziyaret edin veya aşağıda belirtilen adres ile irtibata geçin:
Lions Clubs International
Public Relations and Comunitaion Division
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Fax: 630-571-1685
E-mail: pr@lionsclubs.org