lions Türkiye Lions Türkiye

Haber Bilgileri

Konfederasyon Olağan Genel Kurul Toplantımız, 04 MAYIS 2019 CUMARTESİ günü, İstanbul Haliç’te bulunan Lazzoni Otel de saat 14:00 te yapılacaktır.

Konfederasyon Olağan Genel Kurul Toplantımız, aşağıdaki gündemle 27 Nisan 2019 günü saat 14.00’te, İstanbul Haliç’te bulunan Lazzoni Otelde yapılacaktır, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 04 MAYIS 2019 CUMARTESİ günü, İstanbul Haliç’te bulunan Lazzoni Otel'de saat 14:00 te yapılacaktırDüşünülen Tüzük ve Yönetmelik Değişiklikleri, Ekte yer almaktadır. Olağan Genel Kurul ilanı hem üyelere gönderilecek e-posta ile duyurulmakta hem de kurumsal web sitemizden (www.lionsturkiye.org) ilan edilmektedir. Konfederasyon delegelerimizi ve Lion dostlarımızı bekler, Lions Sevgi ve Saygılarımızı sunarız.2018-19 Dönem Konseyi adına

Nasuhi Öndersev

Konsey Başkanı1) Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

2) Genel Kurul Toplantı ve Karar sayısının açıklanması

3) Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması, Divana Genel Kurul tutanağının imzalama yetkisinin verilmesi

4) Gündemin oya sunulması ve bağlanması

5) Delegelere 09 Nisan 2019 günü ulaştırılan Tüzük ve Yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması

6) 2017-2018 çalışma dönemi faaliyet raporunun ve gelir gider hesaplarının okunması, görüşülmesi

7) 2017-2018 çalışma dönemi Denetim Kurulu raporunun okunması

8) 2017-2018 çalışma dönemi Faaliyet Raporu ve Gelir Gider Hesaplarının Aklanması

9) 2017-2018 çalışma dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı aklanması

10) 2019-2020 çalışma dönemi Konfederasyon Başkan Yardımcısı adayının konuşması

11) 2019-2020 çalışma dönemi Konfederasyon Başkan adayının, çalışma Programının, bütçesinin ve bütçe yönetmeliğinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması

12) 2019-2020 çalışma dönemi denetçilerinin ve yedeklerinin açık oylama ile Seçimi

13) 2019-2020 çalışma dönemi Konfederasyon Başkanı, Konfederasyon Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin gizli oyla seçimi

14) 2020-2021 çalışma dönemi 53. Ulusal Konvansiyon (Genel Kurul’a) ev sahipliği yapacak 118Y Federasyonuna bağlı Fenerbahçe Lions Kulübünün tanıtımı ve oylanması

15) 2019-2020 çalışma dönemi 52. Ulusal Konvansiyon(Genel Kurul) ev sahibi 118R Federasyonuna bağlı Muğla Bodrum Lions Kulübünün tanıtımı ve Oylanması

16) Seçim sonuçlarının açıklanması

17) Dilek ve öneriler

18) Genel Kurul Divanı çalışmalarının sona ermesiULUSLARARASI LİONS ÇOĞUL YÖNETİM ÇEVRESİ 118 

LIONS ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ TASLAK


HERKESE AÇIK
04-05-2019